MOSTARSKO JEZERO Mrtva riba nije bila bolesna, od čega je mrtva ne zna se

MOSTARSKO JEZERO Mrtva riba nije bila bolesna, od čega je mrtva ne zna se
Twenty20 / hercegovina.info

Nakon izvršene inspekcijske kontrole na lokaciji laguna „Mostarskog jezera“, a pod sumnjom da je došlo do pomora ribe od ispuštenih tehnoloških voda iz J.P. “Deponija“ Mostar, postupajući federalni inspektor izvršio je uzorkovanje vode i uginule ribe.

Izvještaj analize uzorkovane ribe sa odjela za Akvakulturu Veterinarskog Univerziteta u Sarajevu kaže da se na temelju pregleda ne može utvrditi uzrok uginuća (trovanja i drugog) te da nisu uočeni klinički manifestni simptomi koji bi ukazivali na nazočnost bolesti riba.

Također, i izvještaj analize uzorkovane vode s navedenog lokaliteta, koje je uradila ovlaštena Agencija za vodno područje Save - Sarajevo, pokazuje da u uzorkovanoj vodi nisu detektirani organski polutanti.