Mostarci će dobiti priliku urediti svoj grad

Mostarci će dobiti priliku urediti svoj grad
hercegovina.info

Uoči Skupštine građana, koja će se održati od 10. do 31. srpnja, u petak će u prostorijama Gradske vijećnice Mostara u 10 sati biti potpisan Memorandum o suradnji između Vijeća Europe i Grada Mostara.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe zajedno s Gradom Mostarom organizira Skupštinu građana koja počinje u subotu, 10. srpnja, a u sklopu prvog deliberativnog procesa ove vrste u BiH, kao i na prostoru jugoistočne Europe. Otvaranje i prezentacije aktera i stručnjaka bit će emitirani na web stranici projekta, priopćeno je iz Grada Mostara.

Tijekom četiri uzastopna vikenda Skupština građana će skupiti reprezentativnu grupu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i izraditi preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu predložili su i odabrali građani Mostara nakon konzultacija s civilnim društvom i gradskim vlastima.

Skupština se organizira po posebno razvijenoj metodologiji koja osigurava transparentan i uključiv proces i omogućuje građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iz iskustava drugih gradova, te da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.

Također, Skupština pruža priliku da se građani više angažiraju u razvoju politike i donošenju odluka na lokalnoj razini, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski osvrnu na preporuke građana o pitanjima od interesa, uvodeći pristup deliberativne demokracije.

Ovaj oblik sudjelovanja građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnom, regionalnom ili državnoj razini gdje vlasti žele poboljšati kvalitetu lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva.

Na otvaranju Skupštine obratit će se predsjednik Doma lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe Bernd Voehringer, šefica Ureda VE u Sarajevu Bojana Urumova, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara Salem Marić i glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina.

Skupština građana je organizirana u okviru projekta „Razvoj demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“ koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcijskog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021.

Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnoj razini. Zauzvrat ovaj proces poticat će dijalog na lokalnoj razini i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Mostaru, stoji u priopćenju.