Mostar: Privremena regulacija prometa u Ul.Ante Starčevića

Mostar: Privremena regulacija prometa u Ul.Ante Starčevića
1. Poduzeću "KTM-BRINA " d.o.o. Posušje, privremena regulacija prometa -djelomična obustava prometa u Ul.Ante Starčevića, od raskrižja prema naselju Centar II (TC „Bingo") pa do središnjeg razdjelnog pojasa spoja ulica Ante Starčevića i Ul.kneza Višeslava u vremenu od 30. 5.2016 do 8. 7.2016. godine, radi izvođenja radova na izgradnji dijela desno obalnog kolektora, kao i izgradnje kružnog toka kod SPO"Mljekar"
2. Djelomična obustavu prometa vrijedi za I-fazu, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova, kako je to naznačeno u grafičkom prilogu.
3. Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama i načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daju ovlaštene osobe (Službeni glasnik BiH, broj 16/07).
4. O izmjeni režima prometa Izvođač radova je obvezan obavijestiti javnost putem javnih medija ili sredstava priopćavanja.
5. Izvođač radova je obvezan osigurati nesmetan ulaz i izlaz za vozila Profesionalne vatrogasne postrojbe/jedinice Grada Mostara.
6. Nakon završetka radova kolničku površinu dovesti u prvobitno stanje. Svu štetu nastalu zbog izvođenja radova snosi izvođač radova.


Gradska uprava Mostara