Mostar: Anketa o radnoj snazi

Anketiranjem domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane federalnog Zavoda za statistiku. Anketa se provodi uzorkom izabranih domaćinstava na području Grada Mostara. Temeljni cilj ankete o radnoj snazi je dobivanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. 
      Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će u skladu s odredbama Zakona o statistici FBiH koristiti isključivo u statističke svrhe.