VIDEO  Kako su privatizirane zelene površine i što bi bilo da jedna žena nije digla glas?

Boška Ćavar spriječila je ilegalnu izgradnju u Ulici kneza Domagoja gdje je bez ikakvih dozvola iskopan temelj za novu zgradu. Rješenjem Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara investitorima - tvrtci Promark d.o.o. Mostar te Marku Vidačku, Boži Krstanoviću, Anti Šainu, Draženu Erešu i Miji Mariću naređeno je zatrpavanje rupe koja već mjesecima stoji raskopana.

I dok se mnogi pitaju kako je uopće moglo doći do privatizacije javne zelene površine koja pripada obližnjim zgradama, Boška Ćavar je u intervjuu objasnila kako je sve započelo privatizacijom Sokola, u čijem su vlasništvu bile i zgrade u kojima žive.

"U agenciji za privatizaciju napravili su grešku i dozvolili da se dvorište privatizira. Čudnim putevima dozvoljeno je cijepane čestica i njihovo unošenje u katastar, a samim time i u zemljišne knjige te su time ljudi dobili mogućnost da otkupe naše dvorište".

Ćavar smatra kako je to bila špranca i za sve ostale bivše posjede u vlasništvu Sokola, što je omogućavalo rasprodaju Sokolovog zemljišta nakon njegove privatizacije te ubiranje prihoda odabranih.