Informativni portal hrvatskog akademskog zbora

Posavski obzor

Ovim člankom ukratko ćemo pokušati prikazati razloge i motive nastanka imena, kao i samog portala Posavski obzor. ''Obzor'' je naime hrvatski politički dnevnik pokrenut još davne 1860. godine u Zagrebu, prvo pod imenom Pozor, a od 1871. uzima ime Obzor. List je oko sebe okupljao isključivo protivnike bečkog apsolutizma. Pokrovitelj ovog lista bio je sam biskup J. J. Strossmayer, a suradnici F. Rački, B. Šulek i dr. istaknuti članovi ondašnjeg društva. Obzor se otvoreno protivio madžarizaciji Hrvatske, te predstavlja oštru oporbu režimu bana Khuen – Hedervaryja.
Zbog svoje otvorenosti i spremnosti na kritiku onodobnog režima Obzor je bio pod stalnim udarom cenzure. Kao takav ovaj list je odigrao presudnu ulogu o održavanju kao i stvaranju hrvatskog nacionalnog identiteta i samosvijesti. Upravo zbog ove uloge Obzora izdavanog u Zagrebu u 19. stoljeću došli smo na ideju o potrebi stvaranja jednog sličnog lista ili u ovom slučaju portala, koji će obrađujući suvremenu i aktualnu događajnicu Bosne i Hercegovine i Bosanske Posavine, te na sebe preuzeti ulogu sličnu onoj koju je odigrao Obzor u onom vremenu.

Doprinijeti očuvanju i održavanju nacionalnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini sada je možda važno isto toliko koliko je bilo i u vremenu izvornog Obzora. Nećemo pretjerati niti ako kažemo da je aktualna situacija znatno kompleksnija obzirom na niz čimbenika nastalih u novijem vremenu.

Osim povijesnih motiva odabiru imena Posavski obzor doprinijela je i njegova simboličnost i prikladnost. Naime, obzor (horizont) podrazumijeva preglednost, daleke vidike, širinu, ali i neku vrstu jedinstvenosti i ljepote. Pogled seže do obzora, a Posavski obzor želi obuhvatiti upravo teme koje sežu do obzora Bosanske Posavine, obzora Bosne i Hercegovine, kao i obzora naših ljudi ma gdje oni bili.

Vrijeme koje je pred nama pokazat će hoće li naša inicijativa uspjeti ostvariti svoj cilj očuvanja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i sveopćeg identiteta Hrvata u BiH. Vaš doprinos svakako je jedna od karika u realizaciji našeg cilja. Zato očekujemo vašu suradnju ili barem povratnu informaciju.

www.posavski-obzor.info