HNŽ Od utorka se samoizolacija smanjuje na 10 dana

HNŽ Od utorka se samoizolacija smanjuje na 10 dana
Ilustracija

"S ciljem smanjenja širenja infekcije potrebno je sve bliske kontakte oboljelog staviti u samoizolaciju. Bliske kontakte nije potrebno testirati na početku samoizolacije osim ako razviju simptome bolesti", stoji u Revidiranim preporukama za testiranje na SARS-CoV-2 od strane Kriznog stožera ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a.

"Bliski kontakti podliježu samoizolaciji u trajanju od 10 dana od zadnjeg bliskog kontakta sa zaraznom osobom.

Iznimno, na početku samoizolacije, treba testirati bliske kontakte oboljelih od COVID-19 ako su identificirani kao bliski kontakti tri ili više dana od izlaganja bolesniku i u međuvremenu ostvarivali kontakt s vulnerabilnim skupinama.

Po završetku 10-dnevne samoizolacije, nije potrebno testirati osobe ako ne razviju simptome.

Ako osobe u samoizolaciji razviju simptome bolesti kompatibilne s COVID-19, treba ih testirati na SARS-CoV-2 i ako su pozitivni, postupati dalje kao s novooboljelim osobama.

Pod bliskim kontaktima koii podliježu zdravstvenom nadzoru u samoizolaciji su definirane osobe koje dijele kućanstvo s bolesnikom, izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje), nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu), kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta bez korištenja zaštitne maske, boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta bez korištenja zaštitne maske, zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ill laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme ili ako je doslo do propusta u korištenju zaštitne opreme, kontakt u avionu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane, suputnici, osoblje koje je posluživalo u dijelu aviona u kojem sjedi bolesnik. Ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog prijevoznog sredstva.

Revidirane preporuke za testiranje na SARS-CoV-2, postupak s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije primjenjuju se od utorka 02.11.2020. godine.