Građanska inicijativa 'Jer nas se tiče': Medicinski otpad na divljoj deponiji

Građanska inicijativa 'Jer nas se tiče': Medicinski otpad na divljoj deponiji
"Iako su nas uvjeravali kako se na deponiju nije odlagao bolnički i medicinski otpad, već na za to predviđena mjesta, postavljali smo logična pitanja: ukoliko je to istina, kako je moguće da 15 dana bolnički otpad bude ispred ustanova u kontejnerima, a sve to nakon blokade dovoza otpada na deponiju?

Sada postavljamo pitanje: ukoliko postoji još neko ko vjeruje u to da medicinski i bolnički otpad godinama nije odlagan na deponiju, da li su onda ovo "predviđena mjesta" na koja se odlagao godinama, što bi bila još veća katastrofa!

Još jedan dokaz svim građanima Grada Mostara da ih se ovaj problem itekako tiče!", piše na Facebook stranici Građanske inicijative 'Jer nas se tiče '.

Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić jučer je, sa mještanima, obišao prostor MZ Vrapčići i J.P. Deponija, gdje se na obostrano zadovoljstvo potvrdila suradnja te spremnost na rješavanje problema vezano za deponiju.

Naglašeno je da Grad Mostar nije u mogućnosti riješiti sve probleme te da je poslana Inicijativa Vladi FBiH te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove koji bi se trebali uključiti u rješavanje ovih problema.

Mještani okolnih naselja 20.lipnja/juna 2019.godine deblokirali su područje oko J.P."Depnije" Mostar te je dogovoreno formiranje stručnog tima koji će raditi na iznalaženju novih mogućnosti za sanaciju ili premještanje odlagališta s trenutne lokacije, kao i traženja nekih dugoročnih suvremenih rješenja pri zbrinjavanju otpada vodeći pri tomu računa o zaštiti okoliša i posebno o zaštiti mještana koji žive blizu deponije.

hercegovina.info