FOTO  Održan seminar za pravnike i studente Pravnog fakulteta

Održan seminar za pravnike i studente Pravnog fakulteta

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je seminar na temu "Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u građanskim postupcima-čl.6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda".

Seminar je održan u suradnji lokalnog odbora ELSA (European Law student Assosiation) Mostar i OSCE-a.

Predavanje je bilo namjenjeno svim studentima prava te pravnicima.

Predavači na seminaru su bili doc.dr.sc. Viktorija Haubrich koja je studente upoznala kroz materijalni dio predavanja, te odvjetnik Davor Bunoza koji je studente upoznao kroz praktični dio.