Dr. Dragan Čović razgovarao s izaslanstvom HVIDR-e Grada Mostara

Dr. Dragan Čović razgovarao s izaslanstvom HVIDR-e Grada Mostara

Izaslanstvo HVIDR-e na sastanku predvodio je predsjednik Andro Perić a na sastanku su bili nazočni i dopredsjednici HVIDR-e Miro Šunjić i Petar Golemac, te Glavni tajnik HDZ BiH Vlado Džoić.
Predstavnici HVIDR-e zahvalili su se predsjedniku HDZ-a BiH dr. Draganu Čoviću na pokroviteljstvu XX. jubilarnog malonogometnog turnira HVIDR-e Mostar 2014.
Na sastanku se razgovaralo i o problemima ratnih vojnih invalida, ukupnog problema hrvatskih branitelja i kriminaliziranja HVO-a i Domovinskog rata od federalnog ministra branitelja.

Razgovarno je i o aktivnostima koje HVIDRA organizira u 2015-oj godini, od lipanjskih zora 2015., drugih braniteljskih obljetnica, do Božićnog malonogometnog turnira HVIDR-a Mostar 2015.
Predsjednik Čović, dao je punu potporu aktivnostima koje HVIDRA Grada Mostara planira u tekućoj godini, te sa zadovoljstvom prihvatio pokroviteljstvo nad XXI. malonogometnim turnirom HVIDR-a Mostar 2015.

Dr. Čović upoznao je izaslanstvo HVIDR-e sa aktivnostima oko uspostave vlasti u F BiH i BiH, te iznio jasan stav HDZ-a BiH kako će preko predsjednika F BiH i članova nove Vlade F BiH učiniti sve da se proces nezakonite revizije braniteljskih prava vrati u okvire zakona, te da se ponište sve nezakonite ranije donesene odluke kojima je cilj bio nelegalno oduzimanje prava pripadnicima HVO-a, i da će HDZ BiH učiniti sve da se spriječi daljnja kriminalizacija pripadnika HVO i Domovinskog rata.
Izaslanstvo HVIDR-e se zahvalilo predsjedniku HDZ-a BiH dr. Draganu Čoviću na svemu što HDZ BiH čini za HVIDR-u Grada Mostara ali i sve druge hrvatske branitelje, te su iskazali punu potporu Dr. Draganu Čoviću u ostvarivanju svih zacrtanih ciljeva Hrvatske demokratske zajednice BiH i Koalicije HNS-a BiH.