FOTO  COCHRANE ZA SVE Simpozij okupio stručnjake iz BiH i Hrvatske

COCHRANE ZA SVE Simpozij okupio stručnjake iz BiH i Hrvatske
Fena

Znanstveni bh. Cochrane simpozij pod nazivom "Cochrane za sve" koji je okupio veliki broj stručnjaka iz BiH i Hrvatske održava se u petak u Mostaru, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Cochrane BiH.

Cilj je skupa zdravstvenim radnicima, pacijentima i donositeljima strateških odluka u zdravstvu osigurati bolje razumijevanje djelokruga Cochranea na globalnoj i lokalnoj razini.

Cochrane Bosne i Hercegovine podružnica je hrvatskog Cochranea, svjetskog je ranga i zastupljen je na svim kontinentima.

"Drago nam je da u Mostaru organiziramo drugi po redu znanstveni bh. Cochrane simpizij s predavačima, predstavnicima Cochranea iz Hrvatske. Cilj je sipmozija svim zdravstvenim djelatnicima, pacijentima i osiguravateljima kvaliteta zdravlja u našem društvu predstaviti važnost Cochrane organizacije kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini", izjavila je na konferenciji za novinare uoči sipmozija doc.dr.sc. Svjetlana Grgić u ime Organizacijskog odbora.

Predstojnica Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB-a Mostar, prof.dr.sc. Vajdana Tomić kazala je kako je promicanje Cochranea promicanje dobre prakse te kako se danas, u suvremenoj medicini, bez Cochranea ne može raditi dobra medicina.

- Ovo je, osim za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i dobru kliničku praksu, utemeljenu na dokazima, iznimno važno i za naše fakultete, prvenstveno Medicinski jer je to prilika za naše mlade liječnike, buduće doktorante da svoj znanstveno istraživački rad realiziraju u Cochraneu - dodala je Tomić.

Predavačica na simpoziju, doc.dr. sc. Irena Zakarija Grković iz Splita pojasnila je kako je Cochrane međunarodna organizacija koja ima preko 79 tisuća članova i podržavatelja iz 130 zemalja svijeta, među kojima su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, što je, po njezinom mišljenju, zaista jedno veliko priznanje, čast, privilegija i prilika za širenje načela Cochranea, a to je promicanje medicine utemeljene na dokazima.

- Pod dokazima se misli na pouzdane znanstvene dokaze, a znamo da su najpouzadiniji znanstveni dokazi sustavni pregledni članci. Cilj nam je pomoći kolegama u BiH da promiču tu ideju, odnosno da se odluke u zdravstvu donose upravo na tim najpouzdanijim znanstvenim dokazima - kazala je Zakrija Grković na konferenciji za novinare.

Pritom je naglasila i ekonomski aspekt Cochranea.

- Često se nepotrebno koriste lijekovi i provode se intervencije za koje nema znanstvenih dokaza, a koje ne samo da opterečuju državni proračun, nego mogu biti potencijalno opasne za pacijente. Potrebno je da sve što se u zdravstvu koristi bude dokazano i korisno i pritom po mogućnosti neštetno za naše pacijente - ustvdila je Zakarija Grković.

Na simpoziju kao predavačica sudjeluje i dr.sc. Tina Poklepović Peričić iz Splita koja je novinarima kazala kako Cochrane velike napore ulaže u educiranje pacijenata na način da potiče komunikaciju između liječnika i pacijenta, kako bi pacijenti postali aktivni i odgovorni sudionici u odlučivanju o zdravlju.

- S obzirom da je 21. stoljeće prepoznato kao stoljeće pacijenta u tom se smislu ulaganje u zdravlje promatra kroz perspektivu ulaganja u znanje. Jedno educirano građanstvo prepoznaje se kao pokretačka snaga svih demokratskih društava i u tom smislu educiramo pacijente, ali i širu javnost kroz razne izvore - kazala je Poklepović Peričić.

Po njezinim riječima, vrlo je važno da pacijenti znaju što i kada pitati kako bi ih se na taj način potaklo na komunikaciju s liječnikom.

- Na isti način potiče se i dobra komunikacija liječnika, odnosno da na temelju dobrih, pouzdanih dokaza, proizašlih iz sustavnih preglednih radova, oni znaju informacije prenijeti pacijentu, a sve u cilju sagledavanja prednosti, mana, potreba i isplativost određenog liječenja - zaključila je Poklepović Peričić.

Cochrane Bosna i Hercegovina službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska.

Riječ je o globalnoj neovisnoj mreži profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja - izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda.