Ćavar tražila da se stanarima vrati prostor oko zgrada, gradonačelnik kaže da su "pojedini sami tražili naplatu kvarta"

Boška Ćavar
Facebook

Neovisna vijećnica u Gradskom vijeću Grada Mostara Boška Ćavar na današnjoj sjednici Gradskog vijeća predložila je izmjene odluke o parkingu u Mostaru. Ona je zatražila da se stanarima vrati prostor oko zgrada i da oni s njim raspolažu po zakonu.

"U članku 3. stavak 1, kaže se da javna parkirališta u smislu odredbi ove odluke su posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila izvan ulice. U stavku 6. kaže se da su izvanulična javna parkirališta s naplatom, su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su prometnom signalizacijom. U obrazloženju se navodi kako je Gradsko vijeće na sjednici od 24. prosinca usvojilo odluku o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području grada Mostara po prijedlogu MO Parkinga i stručnih službi Grada Mostara. Tada smo se dogovorili da će MO Parking unaprjeđivati ovu oblast, ali na terenu, po mišljenju velike većine građana se otišlo u sasvim drugom pravcu. Grad prethodno nije utvrdio katastar zelenih površina, nije proveo zakon o građevinskom zemljištu (članak 39. o određivanju zemljišta koje pripada zgradi)", rekla je Ćavar.

Građani s pravom negoduju istaknula je ona.

"Danas na terenu vidimo kako se organiziranje i upravljanje nije unaprijedilo, pa građani s pravom negoduju i traže poništenje odluke o kvartovskom parkiranju. Kvartovska parkiranja je trebalo usuglasiti sa stanarima zgrada na javnim raspravama. Neka dvorišta su ostala kao zelene površine, nekim dvorištima su oduzete zelene površine na kojima su postavljeni parking satovi, a neka dvorišta i kvartovi su ostali bez ikakvog rješenja, pa se svakodnevno gomilaju vozila ispred ulaza zgrada kao da je magistralna cesta zanemarujući potrebe stanara u smislu Hitne pomoći policije, vatrogasaca itd. Posebno upozoravam na parking mjesta na Bulevaru, a naročito ona za invalide. Nakon dvije godine nemamo bolju organizaciju mirujućeg prometa, a grad može očekivati tužbe građani zbog prava služnosti kao i drugih prava", rekla je.

Prijedlog

"Uraditi planerski dokument na razini provedbenog dokumenta koji će utvrditi prostore za redovnu uporabu zgrade i naselja. Tamo gdje se ne može naći stari plan, kada su se naselja ili zgrade gradile i sukladno njemu raditi provedbu u gruntovnici s jedne strane, a s druge planirati uređenje tih prostora. Dva pravna dokumenta, zakon o građevinskom zemljištu i uredba o jedinstvenoj metodologiji izrade planova reguliraju problem parkinga u gradovima. To potvrđuje i urbanistička praksa kod izrade planova u svakoj općini u BiH, a pogotovo u općinama u okruženju Mostara. Kod izrade provedbenih planova zakonom je obavezan grafički i tekstualni prilog koji regulira ovu temu, a zove se plan parcelizacije. Sukladno ovim obavezujućem dijelu plana utvrđuje se prostor koji služi za redovnu upotrebu zgrade, odnosno parcela koji je sastavni dio zgrade i vlasništvo vlasnika zgrade", pročitala je Ćavar.

Na prijedlog i izlaganje vijećnice Boške Ćavar javio se samo gradonačelnik Mostara Mario Kordić. On je istaknuo i da su pojedini građani tražili uvođenje kvartovskog parkinga.

"Dilema je oko kvartovskog parkinga, odnosno izvanuličnog. S obzirom na to da živim u gradu i komuniciram s ljudima, pritisak je bio od strane stanara izvjesnih kvartova da se što prije počne naplaćivati kvartovski parking, jer nam se dogodilo ono što se svakom gradu događa kada se uvodi regulacija mirujućeg prometa, a to je da se počne s uličnim parkingom. Ljudi se s njega maknu u kvartove jer se tamo kao ne naplaćuje. Tako se stvori kaos da stanari koji tu stanuju nemaju gdje parkirati. Kod nas je još jedan dodatni problem bio što su ljudi zlorabili zelene površine pa su se parkirali gdje je kome palo napamet", rekao je Kordić.

Gradsko vijeće Irma Baralija

Parkinzi se sređuju, sljedeće godine će biti vidljivi pomaci dodao je on.

"Svatko tko živi u gradu vidi da je MO Parking zajedno s komunalnim poduzećima poduzeo ozbiljne aktivnosti da se ulazi unutar kvartova i da se pomalo, ovisno koliko kapaciteta i financija imaju, sređuju ti parkinzi. Mislim da ćemo već sljedeće godine vidjeti ozbiljne pomake u kontekstu asfaltiranih i uredno obilježenih unutar kvartovskih parkinga. Naravno da smo i mi svjesni svih propusta koji su tu, međutim ovo je jedan proces koji traje, ali mislim da smo generalno na dobrom putu".

Gradonačelnik je istaknuo da se odluka ne može mijenjati "kako kome padne napamet".

"Ono što bi bilo loše je odluku prepravljati ah hoc, kada se nekome nešto ne sviđa. Vidjeli ste da kada bi god dirnuli u tu odluku, nepromišljeno bez konzultacija struke, dogodi nam se propust koji u tom trenutku ne vidimo jer je to jedan sustav koji je povezan. Ne može se u odluci mijenjati nešto kako kome padne napamet i kako se nekome čini da bi bilo dobro. Vjerojatno je to u dobroj namjeri sugestija, ali to je loše. Ideja je da s vremena na vrijeme revidiramo odluku, osluškujemo naše građana da vidimo gdje eventualne mogućnosti poboljšanja te odluke i to naravno radimo".

Mostar zbog parkinga poprima sliku civiliziranog grada naglasio je.

"Odgovorno tvrdim da kvartovski parking je nesporno gradska površina koju mi imamo obvezu održavati. Mislim da smo s MO Parkingom i odlukom o regulaciji mirujućeg prometa u gradu Mostaru na dobrom putu. Tome svjedoče i pozitivna iskustva turista koji kada dođu imaju se gdje parkirati. Sve to poprima sliku civiliziranog grada. Naravno da ima ljudi koji ne bi plaćali parking, ali to je tako svugdje. U gradu se mora platiti parking. Ja uredno plaćam parking u svojoj naplatnoj zoni i ne vidim nikakvog problema u tome", zaključio je Kordić.

Vijećnica Boška Ćavar rekla je kako sređivanje parkinga uopće nije tema njezinog prijedloga.

"Imam osjećaj da me gradonačelnik uopće nije slušao i što piše u prijedlogu odluke. Uopće nije problem da se plaća parking, da se uređuje i sve što slijedi iz te odluke. Odluka nije donesena kvalitetno i o tome se radi u ovom prijedlogu. Grad Mostar nije utvrdio što su zelene površine u gradu, što su po zakonu o građevinskom zemljištu po članku 39. koji prostori pripadaju zgradi, da stanari raspolažu s njim onako kako bi trebalo po zakonu. O tome se radi, a to koliko je MO Parking uspješan mislim da će to više biti predmet sudskog spora, jer se građani pripremaju na tužbe, a imaju i razloga i osnova. Kada se radi o tom uređivanju, ispred mojih vrata i naše zgrade je takav kaos. Parking nije uređen u centru grada ondje gdje se plaća. Bila sam prva vijećnica koja je tražila da se uredi parking u Mostaru ako ste zaboravili", zaključila je Ćavar.

Za prijedlog vijećnice Ćavar glasovalo je četvero vijećnika, dok ih je 14 bilo suzdržano, pa njezin prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.