Leasing društva i mikrokreditne organizacije uveli mjere za ublažavanje krize

Leasing društva i mikrokreditne organizacije uveli mjere za ublažavanje krize
Ilustracija

U sklopu aktualne ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa i zaustavljanja gospodarskih tijekova, gašenja pojedinih djelatnosti i radnih mjesta, privatnih biznisa u raznim sektorima, od obrta do poljoprivrednih gazdinstvo, uglavnom se govori o financijskim teškoćama i građana i privrede, odnosu s bankama i zahtjevima za moratorij na otplatu kredita.

Osim bankarskog sektora u BiH na financijskom tržištu djeluju i mikrokreditne organizacije te subjekti koji se bave lesaingom, kao financijskom uslugom koja u određenim ekonomijama predstavlja značajno sredstvo razvoja, ali i poboljšanja standarda građana.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) 20. ožujka donijela je Odluku o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem " COVID-19".

Kako je rečeno Feni iz te agencije, Odlukom su propisane vrste posebnih mjera koje lizing društva i mikrokreditne organizacije mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ na financijski sistem, građane i gospodarstvo u Federaciji BiH.

Svi subjekti bankarskog sistema u Federaciji BiH su upoznati s činjenicom usvajanja te odluke.

Propisima Agencija za bankarstvo FBiH je definirano da klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim ekonomskim posljedicama, uzrokovanim stanjem izvanredne situacije zbog pojave koronavirusa, čiji su izvori za otplatu smanjeni i to utječe na njihovu mogućnost izmirivanja obaveza prema mikrokreditnim organizacijama, mikrokreditne organizacije mogu odobriti posebne mjere (ili kombinaciju posebnih mjera), radi olakšavanja izmirenja obaveza za vrijeme trajanja stanja izvanredne situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao posebne mjere tom odlukom predviđene su moratorij, odnosno zastoj u otplati obaveza; uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže šest mjeseci; produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koja se otplaćuje anuitetno; produženje roka dospijeća obaveze s jednokratnim dospijećem na period od najduže šest mjeseci, pri čemu bi klijenti tijekom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije (primjenjivo u poslovanju lizing društava); odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe premašivanja trenutnih poteškoća s likvidnošću (primjenjivo u slučaju mikrokreditnih organizacija) te druge mjere u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja.

Agencija za bankarstvo FBiH kontinuirano vrši nadzor nad realizacijom privremenih mjera i poduzima aktivnosti prema svim subjektima koji postupaju suprotno odredbama te odluke.

I dok mikrokreditne organizacije uglavnom nude novac - kredite za određene namjene – male biznise, poljoprivredne farme, stanove i sl… leasing je na tržištu BiH do sada uglavnom bio usluga za kupovinu raznih strojeva, građevinskih mašina, transportnih vozila i putničkih automobila.

Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, leasing sistem u ovom entitetu na 30. rujan 2019. godine činilo je pet leasing društava i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove financijskog leasinga.

U leasingu sektoru FBiH bilo je na dan 30. rujanzaposleno ukupno 127 osoba, a ukupna aktiva iznosila je 334,2 milijuna KM i veća je za 37,1 milijun KM ili 12,5 posto u odnosu na 31. prosinac 2018. godine.

S druge strane, mikrokreditni sektor u Federaciji BiH čini 14 mikrokreditnih organizacija, od toga 11 mikrokreditnih fondacija (neprofitne organizacije) i tri mikrokreditna društva (profitne organizacije).

Na dan 31.12.2019. godine mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Federaciji BiH poslovale su putem ukupno 374 evidentirana organizaciona dijela te četiri mikrokreditna društva sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koja posluju u Federaciji BiH putem 48 organizacionih dijelova.

Krediti mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine iznosili su 301,7 milijuna KM.