DŽABAhirija,satirični prilog

Nacija ž. – europska izmišljotina i nužno zlo. Kad se izjasniš na popisu stanovništva kao Bošnjak, jer je tako reklo u opštini kod vađenja potvrda. Drugo značenje nacije je - stanovnici jedne određene države. Tako da su BH Hrvati i BH Srbi izmišljotine podvaljene Bosni i probosanskim snagama od Hrvatske i Srbije; Bosanskim muslimanima stoljećima zabranjivana od nacionalista iz Zagreba i Beograda; Mijenjaš po potrebi ili kad se želiš zaposliti. Ime nacije izglasaš na vanrednom kongresu. Kvorum kongresa je isključivo, kad je Tunjo tu. Bez Tunje nema kvoruma;
Fazon je da se uvijek suprotno izjasniš od svog prvog pretka;

Bošnjak ili Bosanac m - Nastali od bosanskih bogumila iz srednjeg vijeka od kojih potiču brojni nevidljivi pisani dokazi, da bi tijekom 20. stoljeća zabranjivano nacionalno ime i pored ogromne borbe bošnjačkog naroda za navedenim. Od tada je i poznata sintagma kod bosanskih muslimana "borba za nacionalno ime- u sebi". Takav vid borbe je još nezabilježen na drugim teritorijima u svijetu; Temeljni narod u BiH; Pored domicilnih Bošnjana, nacija nastala također od hrvatskih, mađarskih, srbijanskih, crnogorskih i humskih Bošnjana.

Multi pref. – koristi se kao prefiks za priloge i pridjeve. Može biti multietničan, multikonfesionalan, multikulturalan. Primjer - multietnička Armija Republike BiH ili multietničko Sarajevo;
Druga značenja: pretežito muslimanski, dominantno muslimanski; Upotrebljava se kao prefiks kad Hrvati i Srbi postanu beznačajna manjina na određenom prostoru; Često se koristi i uz riječi Bosna i pridjev bosanski; Prefiks multi je nespojiv sa Hrvatima i Srbima;

Bosna – sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Hiljadugodišnja državnost; Vječnost. Kad god može izbacuje se Hercegovina iz naziva, jer je podvala Austrougarske i komunista; Nepravilno je, da se upotrebljava u istoj rečenici sa Republikom Srpskom; Nacionalna država Bošnjaka. Privremeno i Hrvata i Srba, koji žive u Bosni – radi Međunarodne zajednice. Kako se iseljavaju to će za pedesetak godina biti haman naše. Trn u oku ustašama i četnicima; Prirodna tvorevina, baš kao kruženje vode u prirodi, zrak, planine ili rijeke. Svrha države je da Bošnjaci imaju nacionalnu državu; Jedna i jedina;
Prid. bosanski; Pridjev bosanski ne ide u istoj rečenici sa pridjevima srpski i hrvatski, te je oksimoron da stoje čak i u istom tekstu; Pridjev bosanski se upotrebljava i kao sinonim za tolerantan ili pretežito muslimanski;

Nacionalist m - to je osoba isključivo hrvatske ili srpske nacionalnosti, koji zagovaraju interese svog naroda u BiH. Nacionalisti su osobe, koji su usmjereni na rušenje hiljadugodišnje državnosti Bosne kao države. Ako je osoba probosanski orijentirana, onda ne može biti nacionalist, bez obzira što govorila ili što činila. Bosanstvo i nacionalizam se međusobno poništavaju.

Antinacionalist m- to je isključivo rezervisano za Bošnjake i probosanske snage u BiH. Suprotno od nacionaliste. Pojava rijetka među Hrvatima i Srbima, pogotovo onima u BiH;

Segregacija ž.- kad Hrvati i Srbi hoće da se školuju na svom jeziku, a neće na bosanskom. Škole na hrvatskom i srpskom jeziku su primjeri segregacije. Najeklatantniji primjer u Stocu. Kad se Bošnjaci ne žele školovati na hrvatskom i srpskom - to je borba probosanskih snaga za Bosnu i ravnopravnost bošnjačkog naroda. Za njenu multietničku prirodu; Segregacija se može dogoditi isključivo na teritoriju naseljenim Hrvatima i Srbima.

Historija ž- ni povijest ni istorija, nego historija. Sa naglašenim H. Društvena znanost u kojoj je glavni fazon ponavljati Tunjine teze do besvijesti. U medijima, u javnosti, što glasnije i što češće – to bolje. Samo koristi izvore, koji idu u prilog Bosni i probosanskim snagama. Uvijek kontra Srba, k'o fol Hrvatima dadni nekad za pravo. Historija je kad javno hvališ srednjovjekovnu bosansku državu, al' se u sebi držiš Turaka i turskog vakta. U sebi naravno, da se Vlasi ne dosjete. Izazov moderne bosanske historije je spojiti ljubav prema Osmanlijama i hvaliti srednjovjekovnu Bosnu; Ne zaboraviti stalno spominjati Bogumile. Bez obzira, što govore ove ustaše da ih nije bilo.
Ja ljepote turskog vakta i nakve tolerancije se neće ponoviti.

Bosanski jezik – ta neće valjda u hiljadugodišnjoj državi ostati naziv hrvatsko-srpski; Ovakva država i ovakav narod moraju imati svoj jezik. U naravi hrvatsko-srpski sa naglašenom zapadnom varijantom bez novokovanih hrvatskih riječi. Koristi se turcizmi, gdje god postoji prikladna turska riječ. Ako se čuje koji turcizam od nene, djeda ili komšije samo naprijed, ne može biti nepravilno. Sa H ne možeš pretjerati. Ne daj da samoglasnik stoji sam bez H. Grehota je.

HB.org