SKANDALOZNO: Problematični političari mogu nastupiti na izborima

...međunarodne uprave, a u načelu bi omogućili da sukob interesa političara bude vrlo isplativ jer su kazne minimalne ili nikakve. Sadašnji zakon o sukobu interesa u institucijama BiH stupio je na snagu 2002. godine i dopunjavan je 2003., 2004. i 2008. godine, prenosi večernji list.

Venecijansko povjerenstvo sugeriralo je u međuvremenu da su određene odredbe previše rigorozne, a neke druge je potrebno bolje definirati. Iako nitko ne spori izmjene, parlamentarci su to prihvatili kao alibi za drastično ublažavanje odredbi zakona. Sredinom svibnja 2010. u Zastupničkom domu BiH upućen je novi nacrt zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. Novim nacrtom zakona dužnosnicima se daje de facto imunitet od bilo kakvog sukoba interesa u razdoblju dužem od šest mjeseci. Imajući u vidu činjenicu da su kazne prilično beznačajne, može se čak reći da je sukob interesa postao profitabilan. Zbog toga je OHR uputio pismo članovima Zastupničkog doma izražavajući zabrinutost u vezi s trenutačnom inicijativom. Kako se navodi u amandmanima, nositeljima javnih dužnosti daje se rok od 60 dana da se riješi sukob interesa, ako se takav sukob može riješiti.

Procjenjuje se da će trebati najmanje šest mjeseci od trenutka pokretanja postupka do trenutka stvarnog rješavanja sukoba interesa. Dužnosnici će imati na raspolaganju šest mjeseci kako bi riješili svoje probleme bilo da su na javnoj ili privatnoj dužnosti koja omogućava korupciju. Tako primjerice neka osoba koja je vlasnik privatnog poduzeća može biti izabrana ili imenovana na dužnost s koje može utjecati na dodjelu javnih tendera, kao što su građevinski radovi, i kao rezultat toga njezino poduzeće će dobiti taj tender.

Nakon što se završi postupak utvrđivanja sukoba interesa, to poduzeće je već ostvarivalo dobit od tendera u trajanju od šest mjeseci. Čak ako se ugovor i raskine, profit koji je ostvaren u međuvremenu će vjerojatno biti veći od maksimalno predviđene kazne. Zakon neće biti korektiv nego će više biti kao sredstvo kojim se legalizira sukob interesa.

 

Piše: Zoran Krešić/večernji list