Predstavnici skandinavskih investicijskih fondova posjetili GO Mostar HDZ1990

Gđica. Christina Krarup ispred investicijskih grupacija Skandinavije i Njemačke je izrazila želju za investiranje na području grada Mostara pa i šire okoline, te kako se nada da u budućnosti neće biti opreka koje će kočiti razvoj ovog područja.

Od potrebnih investicija, Bojan Stanić je naveo  potrebu za oživljavanjem Zračne luke Mostar koja je u ovom trenutku neaktivna zbog loše uprave, te interes udruga poslodavaca za osnivanjem poduzetničke zone u Južnom logoru, koja je odobrena još u prošlom sazivu Gradskog vijeća  Mostara.

Naveden je i problem sa financiranjem izgradnje gradske športske dvorane te kako je jedan od mogućih načina realizacije kroz projekt javno-privatnog partnerstva koji je korišten kao model za izgradnju dvorana u Republici Hrvatskoj, te mogućnost investiranja u izvore obnovljive energije kao što su  vjetroenergija i solarna energija za koje Mostar ima velike potencijale.

Na kraju je zaključeno da Mostar ima velike potencijale za investiranje koji nisu iskorišteni te da je potrebno što prije pristupiti realizaciji tih investicija.