Pala Vlada Zapadnohercegovačke županije!

Kao jedan od razloga "pada" Vlade ZHŽ, Bošnjak je navela, među ostalim, neusvajanje izvješće o radu Vlade za prošlu godinu i nepostojanja plana rada za ovu godinu.

 (Fena)