Objavljujemo sve kandidate za županijsku Skupštinu ZHŽ

...priopćeno je danas na pres-konferenciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIPBiH) u Sarajevu. U skladu s Odlukom CIK-a BiH, izbori će biti održani u nedjelju, 3. listopada.
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE

1.       Zdenko Ćosić

2.       Helena Lončar

3.       Ante Mišetić

4.       Ivan Leko

5.       Erina Lasić

6.       Ivica Pavković

7.       Radoslav Luburić

8.       Milena Leventić

9.       Tomislav Zelenika

10.   Zvonimir Širić

11.   Žana Primorac

12.   Vjekoslav Filipović

13.   Dario Knezović

14.   Branka Landeka

15.   Miro Ćutuk

16.   Mile Pejić

17.   Ana Zovko

18.   Dario Sesar

19.   Zdenko Čolak

20.   Jelena Primorac

21.   Ivo Sesar

22.   Vedran Markotić

23.   Jasminka Ljubić

24.   Katarina Marić

25.   Tomislav Mandić

01193 ROSO VIKTOR - NEOVISNI KANDIDAT


1.       Viktor Roso

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1.       Slaven Glavaš

2.       Nerma Mahić

3.       Goran Škrobo

4.       Marinko Glavaš

5.       Milada Orman

6.       Mirjan Kordić

7.       Memnuna Mahić


01187 HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA


1.       Zoran Bošnjak

2.       Željka Koroman

3.       Mirko Topić

4.       Ivan Eljuga

5.       Ivana Šušak

6.       Željko Rogić

7.       Zdenko Ćavar

8.       Dijana Miletić

9.       Ivica Kraljević

10.   Dragutin Marinović

11.   Dijana Barbarić

12.   Ivan Skoko

13.   Zlatan Marušić

14.   Jelena Nosić

15.   Jadranko Čerkez

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH

1.       Ivo Nuić

2.       Željka Šego

3.       Petar Bešlić

4.       Mario Grbavac

5.       Marija Pavlović

6.       Željko Zlopaša

7.       Andrija Bešlić

8.       Matea Lončar

9.       Zvonko Šoše

10.   Branko Grbavac

11.   Ana Ćuk

12.   Nedjeljko Sablje

13.   Antonija Tolić

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990


1.       Ivica Gašpar

2.       Antonija Protrka

3.       Mate Brzica

4.       Ivan Topić

5.       Katarina Kraljević-Primorac

6.       Mario Bunoza

7.       Pero Penava

8.       Borka Herceg-Lukenda

9.       Milenko Bandur

10.   Damir Bešlić

11.   Monika Brkić

12.   Ante Grubišić

13.   Božo Zovko

14.   Marija Kordić

15.   Jozo Miličević

16.   Ante Pavlović

17.   Antonela Primorac

18.   Damir Ćorić

19.   Tomislav Vranjković

20.   Ana Ćubela

21.   Zdravko Tomić

22.   Slobodan Karačić

23.   Katarina Sabljo

24.   Radoslav Radišić

25.   Mara Ereš

26.   Velimir Bušić

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ BIH


1.       Ćamil Maksumić

01195 HERCEG STIPE - NEOVISNI KANDIDAT

1.     Stipe Herceg

00734 HSP BIH


1.       Branko Ćorluka

2.       Sanijela Ljubić

3.       Viktor Kvesić

4.       Vjekoslav Čamber

5.       Mladenka Kežić

6.       Luka Pavlović

7.       Ivan Pavlović

8.       Ivana Leventić

9.       Mate Pavković

10.   Drago Trutina

11.   Slavica Bakula

12.   Josip Šimić

13.   Stanko Milićević

14.   Ivanka Boras

15.   Ivan Kordić

16.   Dragan Rezo

17.   Tanja Ćavar

18.   Darko Polić

19.   Mario Prlić

20.   Mara Pejić

21.   Josip Pavlović

22.   Dražan Buhač

23.   Katarina Markota-Begić

24.   Ante Zorić

25.   Miroslav Jelić

26.   Lidija Leko

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1.       Stipe Šakić

2.       Mira Hrgota-Vlašić

3.       Drago Perić

4.       Žarko Karačić

5.       Nataša Humić

6.       Ivan Slišković

7.       Miroslav Galić

8.       Martina Čutura

9.       Zdenko Grbavac

10.   Ante Alpeza

11.   Tonćika Grizelj

12.   Zdenko Bilić

13.   Slobodan Tomić

14.   Mukadesa Anadolac

15.   Bojana Bukmir

16.   Drago Macan

17.   Ivana Knezović

18.   Danko Čepo

19.   Jozo Ivanković

20.   Kristina Galić

21.   Ante Penavić

22.   Ante Ivanković-Lijanović

23.   Ivana Grbavac

24.   Dario Slišković

25.   Blagica Slišković

26.   Bože Ereš

01192 SOLDO TOMISLAV - NEOVISNI KANDIDAT

1.                  Tomislav Soldo


01178 HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH

1.       Blago Kraljević

2.       Marija Lovrić

3.       Milijan Nakić

4.       Dražan Milićević

5.       Daniela Zovko

6.       Stanko Kraljević

7.       Jelena Mandić

8.       Ivan Mikulić

9.       Jozo Bešlić

10.   Nikolina Anić

11.   Zlatko Jurilj

12.   Marija Ćeškić

13.   Vitomir Žulj

14.   Robert Naletilić

15.   Dragana Tadić

16.   Ljubomir Vujević

17.   Antony Mikulić

18.   Marijana Mandić

19.   Slaven Soldo

20.   Ivan Loboja

21.   Ivana Martinović

22.   Željko Lovrić

23.   Ines Perunić

24.   Zoran Karačić

25.   Ljubo Širić

26.   Slavica Kvesić


01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH


1.       Marko Bokšić

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH

1.       Zora Mikulić

2.       Vlado Marušić

3.       Ljiljana Marković

4.       Ivan Zovko

5.       Marina Damnjanović

6.       Ivan Žulj

7.       Katarina Primorac

8.       Tomislav Crnjac

9.       Mara Jukić

10.   Jasminko Zovko

11.   Sniježana-Silvija Barać

12.   Dalibor Ivanković

13.   Mila Skoko

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE

1.       Ljubo Milićević

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

1.       Jozo Lasić

2.       Danica Bilopavlović

3.       Tomo Musa

4.       Ante Plejić

5.       Ela Slišković

6.       Ljubo Jukić

7.       Tadija Galić

8.       Jadranka Šimić

9.       Vinko Naletilić

10.   Ante Galić

11.   Stojka Bilić

12.   Ljubomir Ćorić

13.   Vlado Biško

14.   Ana Mikulić

15.   Slavko Mikulić

16.   Jakov Vukoja

17.   Nefisa Mesihović

18.   Dominik Musa

19.   Sadik Mušić

20.   Marija Boras

21.   Mirko Lukenda