Ljubuški članovi biračkih odbora koji NE predstavljaju hrvatske stranke

Ljubuški članovi biračkih odbora koji NE predstavljaju hrvatske stranke

O čemu se radi, nije teško dokučiti jer "Snaga Hrvata" (HDZ1990 i HSP) i dalje radi na razbijanju hrvatskog korpusa u BiH i na formiranju nove alijanse koja će zadovoljiti interese šačice tzv.Hrvata iz tih stranaka.


882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A - SDA

-  Božidar Vukšić - predsjednik, Mario Dragičević -  zam. (Studenci)
-  Markan Primorac - član (Istočno od Zrinsko - frankopanske)
-  Milivoj Granić - član, Dalibor Hrstić - zamjenik (Vitina Donja)
-  Ante Čuvalo - član, Nikola Nižić - zamjenik (Z. Frank-M. Divk-S. Rad.- K.Zvon. -P.Bak)
-  Kristina Majić - član, Damir Nuić - zamjenik (Mostarska Vrata - Gradska)

4 STRANKA ZA BIH
-  Milan Kordić - član, Vesna Vukojević - zamjenik (Vitina Donja)
-  Ružica Nuić - član, Anita Radišić - zamjenik (Mostarska Vrata - Gradska)
-  Dobroslav Bukmir - član, Jasminka Bukmir - zamjenik (Šipovača - Kašče)
-  Mariofil Rupčić -  član, Milan Tolić -  zamjenik (Istočno od Zrin - frank.)
-  Vesna Rakić -predsjednik ,Damir Bošnjak-zam. (Z. Frank-M. Divk-S. Rad.- K.Zvon. -P.Bak)

36 BOSS -  BOSANSKA STRANKA -  MIRNES AJANOVIĆ

-  Jelenko Dedić - član, Ivan Tomas - zamjenik (Zapad. Od Zrinsko - frank)
-  Željko Kežić - član, Zdravko Nižić - zamjenik (Crveni Grm)
-  Dragana Čuljak - predsjednik, Marko Pavlović - zamj. (Veljaci)
-  Mijo Markotić - član, Slobodan Markotić - zamjenik (Grab - Orahovlje)
-  Jerko Kordić - član, Dragan Vranješ - zamjenik (Humac 1)

32 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BiH (ZIJAD ARAPČIĆ)

-  Ivana Pehar - član, Vinko Pehar - zamjenik (Studenci)
-  Josipa Milićević - član, Branka Jelčić - zamjenik (Crveni Grm)
-  Nikolina Čuljak - član (Veljaci)
-  Ivana Pavlak -  predsjednik, Srećko Šimić -  zam. (Zap. Od Zrinsko - frankop.)
-  Milan Mucić - član, Josipa Mucić - zamjenik (Humac 1)

90 SDA
-  Srećko Dževlan - član, Teo Pavlović - zamjenik (Studenci)
-  Petar Majić - član, Ante Majić - zamjenik (Vitina Donja)
-  Viktor Dževlan - član, Stojan Nuić - zamjenik (Mostarska Vrata - Gradska)
-  Milan Bilić - predsjednik, -  Ivica Primorac -  zam. (Istočno od Zrin - frank.)
-  Vinko Boras - član, Jasmin Bašić - zamjenik (Z. Frank-M. Divk-S. Rad.- K.Zvon. -P.Bak)

1199 JUSIĆ AIDA

-  Rudo Rašić - član, Dinko Vidović - zamjenik (Studenci)
-  Antonija Antić - član, Milan Stupar - zamjenik (Vitina Donja)
-  Nenad Rašić - član, Vladislav Paradžik - zamjenik (Veljaci)
-  Lidija Antić - član, Mate Medić - zamjenik (Zapad. od Zrinsko - Frankop.)
-  Vesna Akmadžić - predsjednik, Ilko Bandur -  zam. (Humac 1)

513 STRANKA PENZIONERA -  UMIROVLJENIKA BiH

-  Rafo Dedić - član, Mile Mucić - zamjenik (Bijača - Stubica - Zvirići)
- Diana Kraljević - predsjednik, Miodrag Herceg -  zam. (Teskera - Lisice)
-  Daniela Herceg - član, Borka Bebek - zamjenik (Šipovača - Kašče)
-  Ante -  Antas Mucić -  član (Gornji Radišići)
-  Matea Dodig - član, Monika Dodig - zamjenik (Prolog)

502 NS RADOM ZA BOLJITAK

-  Zdenko Mandić - član , Mario Gadže - zamjenik (Bijača - Stubica - Zvirići)
-  Josip Grbavac - član, Jelena Bebić - zamjenik (Teskera - Lisice)
-  Toni Miletić - član, Slavica Ereš - zamjenik (Gornji Radišići)
-  Branka Musulin - član, Alen Nižić - zamjenik (Prolog)
-  Mario Antić - predsjednik, Mediha Bilić -  zam. Predsjednika (G.Vitina - G.Vrilo)


1210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH (IBRAHIM SPAHIĆ)

-  Željko Vučić - član, Ivana Vučić - zamjenik (Cerno - Crnopod - Miletina)
-  Ivica Milićević - predsjednik, Predrag Primorac -  zam. (Gornji Radišići)

8 SDP BIH
-  Kornelija Bubalo - predsjednik, Dario Bubalo -  zam. (Cerno-Crnopod -Miletina)
-  Robert Bilić - član, Josip Bilić - zamjenik (Teskera - Lisice)
-  Melika Orman - član, Vahid Hrnjičević - zamjenik (G.Vitina - G.Vrilo)
-  Snježana Hajdarević - član, Mustafa Hrnjičević - zamjenik (Proboj)
-  Drago Vukojević - član, Anica Grbavac - zamjenik (Prolog)

1 BPS SEFER HALILOVIĆ
-  Zdravko Dragićević - član , Jozo Dugandžić - zamjenik (Cerno - Crnopod - Miletina)
-  Ante Zelić - član, Zdravko Bilić - zamjenik ((Teskera - Lisice)
-  Tomislav Rupčić - član, Matej Bašić - zamjenik (G.Vitina - G.Vrilo)
-  Filip Zovak - član, Kristijan Šimović - zamjenik (Proboj)
-  Denis Herceg - predsjednik, Zdravko Herceg -  zam. (Prolog)

1182 SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ

-  Krešo Dropuljić - član, Branko Dropuljić - zamjenik (Donji Radišići)
-  Milodrag Čuljak - član, Vid Ćutuk - zamjenik (Vojnići - Dole - Greda)
-  Marijo Vizentaner - član, Ivica Vizentaner -  zamjenik (Humac)
-  Zrinko Čuvalo - predsjednik, Nedjeljko Ereš -  zam. Predsjednika (Proboj)
-  Dragan Pavlović - član, Mijo Grgić - zamjenik (Hrašljani -  Ligat -  Vitaljina - Pregrađe)

1203 NS - NSP ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
-  Andrija Radić - član, Tonko Rogić - zamjenik (Donji Radišići)
-  Zdenko Ančić - član, Josip Brkić - zamjenik (Vojnići - Dole - Greda)
-  Mira Sabljić - član, Ankica Paradžik - zamjenik (Humac)
-  Stipe Matić - predsjednik, Vladimira Lauc -  zam. (Otok - Grabovnik)
-  Dragica Grizelj - član, Natalija Bošnjak -  zamjenik (Hrašljani- Ligat - Vitaljina - Pregrađe)

1185 STRANKA KOKUZA -  SKOK (EDIN EFOVIĆ)
-  Danijel Paradžik - član, Marica Ereš - zamjenik (Donji Radišići)
-  Snježana Mlinarević -  član, Josipa Rašić - zamjenik (Humac)
-  Vid Čuljak - član, Zdravko Nižić - zamjenik (Otok - Grabovnik)
-  Vitko Pezić - član, Mario Kraljević - zamjenik (Klobuk 2)
-  Drago Petrušić - član, Boris Bebić - zamjenik (Vašarovići)
-  Jelena Antić - Predsjednik, Anita Antić -  zamjenik (Klobuk 1)

28 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA -  DNZ BIH
-  Ivan Majić - član, Gojko Nakić - zamjenik (Lipno)
-  Željko Majić - član, Vladimir Tolj - zamjenik (Vašarovići)
-  Andrija Artuković - član, Stanko Artuković - zamjenik (Klobuk 1)
-  Hasan Mušić - predsjednik, Milan Zarić -  zam. Predsjednika (G.Grad - Bučine)
-  Ante Grbavac - član, Željko Rupčić - zamjenik (Hardomilje)
-  Ante Biško - član, Milijan Biško - zamjenik (Klobuk 2)

20 GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH (IBRAHIM SPAHIĆ)

-  Danijela Kordić - član, Dalibor Leko - zamjenik (Grljevići)
-  Josip Tomas - član, Marijan Rupčić - zamjenik (NNN)
-  Danijel Vukšić - predsjednik, Milenko Grbavac -  zam. (Hardomilje)
-  Željko Markotić - član, Ante Kolak - zamjenik (Grab - Orahovlje)
-  Mijo Musa - član, Natalija Boras - zamjenik (Klobuk 1)
-  Stana Lauc - član, Ivan Anić - zamjenik (G.Grad - Bučine)

1177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE (RAMO ISAK)

-  Milodrag Čuljak - član,,Antonio Bašić - zamjenik (Klobuk 1)
-  Ivo Meljanac - član, Ante Luburić - zamjenik (Lipno)
-  Radoslav Begić - član, Martina Begić - zamjenik (G.Grad - Bučine)
-  Dragan Gadže - član, Zvonimir Mlinarević - zamjenik (Hardomilje)
-  Marijo Artuković - član, Mladen Mišetić - zamjenik (Klobuk 2)
-  Željko Lauc - predsjednik, Marinko Majić - zam. (Vašarovići)

ljportal.com