HSP BIH traži rješavanje problematike kreditnih jamaca

HSP BIH traži rješavanje problematike kreditnih jamaca
Novim mjera banke bi trebale drugim načinima tražiti jamstvo za vraćanja kredita od dužnika. Također, kredit bi trebao vraćati samo dužnik u skladu s kamatama koji bi bili na razini europskih.
 
 "Većini banaka, među kojima Raiffeisen banci BiH, koja ima poslovnice širom naše zemlje, takvi su zahtjevi neprihvatljivi jer im, navodno, jamci umanjuju kreditni rizik. 

Iako se prihvatanjem jamstva ljudi obavezuju da će u određenim situacijama vraćati kredite, problem nastaje što u praksi banke za jamce uopće ne predviđaju ili im ne ostavljaju njihov primjerak ugovora po kojemu su preuzeli jamstvo, iako je jamac ugovorna strana", ističu u HSP-u BiH.
 
 U toj stranci smatraju kako se u Europi ne poznaje kategorija jamaca, kao ni enormne visoke kamatne stope te da bi osim ukidanja kategorije jamaca trebalo osnovati odbore za reguliranje kamata.
 
 (Fena)