HDZ BIH: HDZ 1990 otvorio prljavu kampanju

Budući je forma oglasa koji je postavljen na oglasnu povšinu (jambo) izrazito uvredljivog sadžaja prema vodstvu HDZBiH, temeljem činjenice da je plaćeno oglašavanje, prema Izbornom zakonu BiH, zabranjeno, HDZ BiH podnijet će priziv Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, a protiv vlasnika oglasnog postora kaznenu prijavu.

Postavljanje plakata uvrijedljivog sadržaja HDZ1990 i njihov koalicijski patner HSP BiH još jedanput potvrđuju da nemaju izbornog programa, te da se njihova izborna strategija isključivo temelji na prljavoj kampanji koju provode lažirajući ankete i istraživanja javnog mišljenja te plasiraju ih kroz kupljene medije.

HDZBiH želi podsjetiti cjelokupnu javnost kao su HDZ 1990 i HSPBiH nositelji i predvodnici prljave kampanje za opće izbore 3. listopada. Njihov je cilj najbrutalnija manipuacija biračima. Stoga HDZBiH poziva javnost da ne nasjedaju na prljavu kampanju i predizborne trikove ove dvije stranke te da takvo ponašanje odučno kazne na izborima.

Dokaze o narudžbi, tiskanju i distibuciji plakata uvrdljivog sadržaja od strane HDZ 1990, HDZBiH će proslijediti Sedišnjem izbornom povjerenstvu BiH.