Rezultati II. predizbornog istraživanja HSPF-a na Sveučilištu u Mostaru

Ovo je drugo neovisno predizborno istraživanje HSPF-a u obliku anonimnog anketnog upitnika. Ovo predizborno istraživanje ima relevantni uzorak od 600 ispitanika, prvenstveno studenata sa Sveučilišta u Mostaru.  Istraživanjem su, kao i prvi puta, uglavnom obuhvaćeni studenti iz četiri županije: Zapadnohercegovačke,   Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske te Srednjobosanske županije.

Ono što ovo predizborno istraživanje razlikuje od većine ostalih je da ono nije naručeno od nijedne političke stranke ili medijske kuće, kako se posljednjih dana špekulira, već ga je Hrvatski studentski politološki forum odradio za svoje potrebe s ciljem razvijanja politoloških i istraživačkih vještina svoga članstva kao i sa željom da cjelokupna javnost bude pravilno upoznata s trenutnim razmišljanjima studenata Sveučilišta u Mostaru o cjelokupnom predizbornom procesu kao i popularnosti političkih stranaka.

Za razliku od prvoga puta, zanimljivo je istaknuti da je povećanje izlaznosti povećano na zavidnu razinu, s prošlih 42, 97 % na sadašnjih 69, 64 %. Međutim, dosta je i onih koji su neodlučni i zadnji je trenutak strankama da se i njima obrate.

Što se tiče političkih stranaka HDZ BiH je i dalje u vodstvu, vrijedan uspon s prošlih 3% ma nekih 15 % ostvario je HSP BiH.

48,16% ispitanika je iz Hercegovačko-neretvanske županije, 30,75% iz Zapadnohercegovačke, 7,93% iz Hercegbosanske, 9,47% iz Srednjobosanske dok je 3,67% iz ostalih županija ili Republike Srpske.

Pitanja u anketi su bila slijedeća:

1. Vaš status na Sveučilištu u Mostaru:

a) Student/ica – 92,88%
b) Djelatni/k/ca – 2,67%
c) Nisam sa Sveučilišta u Mostaru – 4,15%

2. Entitet i županija iz koje dolazite:

A) Federacija BiH
a) Zapadnohercegovačka – 30,75%
b) Hercegovačko-neretvanska - 48,16%
c) Hercegbosanska – 7,93%
d) Srednjobosanska – 9,47%
e) Posavska ---------------------
f) Zeničko-dobojska ----------
g) Tuzlanska ------------------- (Ostale sve ukupno 3,67%)
h) Unsko-sanska---------------
i) Bosansko-podrinjska -------
j) Sarajevska--------------------

3. Hoćete li izaći na Opće izbore 3. listopada 2010. godine?

a) Da – 69,64%
b) Ne – 12,89%
c) Još se nisam odluči/o/la – 17,46%

4.Za kojeg kandidata za člana Predsjedništva će te glasovati?


a) Jerko Ivanković – Lijanović (NS RzB) --------------- 2,45%
b) Željko Komšić (SDP BIH) – -------------------------3,06%
c) Borjana Krišto (HDZ BIH) – ------------------------37,62%
d) Martin Raguž (Hrvatska koalicija HDZ 1990 – HSP   BIH)--9,61%-
e) Nekog drugog --------------------------------------- 4,70%
f) Još se nisam odluči/o/la -------------------------------28,83%
g) Učiniti ću listić nevažećim------------------------------1,63%
h) Neću izaći na izbore-----------------------------------12,06%

5.Za koju stranku ili neovisnog kandidata će te glasovati?

UKUPNO

a) HDZ 1990-------------------------------------------- 8,11%
b) HDZ BIH-------------------------------------------- 36,98%
c) HSP BIH-------------------------------------------- 15,09%
d) HSS-NHI--------------------------------------------- 0,40%
e) NS RzB----------------------------------------------- 1,32%
f) SDP BiH----------------------------------------------- 1,32%
g) Neku drugu------------------------------------------- 4,15%
h) Još se nisam odluči/o/la------------------------------ 22,26%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim--------------------------- 3,39%
j) Neću izaći na izbore------------------------------------ 6,98%

HNŽ


a) HDZ 1990-------------------------------------------- 7,85%
b) HDZ BIH------------------------------------------- 33,88%
c) HSP BIH--------------------------------------------- 9,09%
d) HSS-NHI-------------------------------------------- 0,41%
e) NS RzB------------------------------------------------2,47%
f) SDP BiH----------------------------------------------1,23%
g) Neku drugu-------------------------------------------3,30%
h)Još se nisam odluči/o/la--------------------------------24,38%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim---------------------------2,06%
j) Neću izaći na izbore-----------------------------------15,28%

ZHŽ

a) HDZ 1990-------------------------------------------- 9,30%
b) HDZ BIH-------------------------------------------- 41,60%
c) HSP BIH---------------------------------------------- 5,60%
d) HSS-NHI----------------------------------------------- 0%
e) NS RzB----------------------------------------------- 1,20%
f) SDP BiH----------------------------------------------- 1,20%
g)Neku drugu----------------------------------------------- 0%
h)Još se nisam odluči/o/la------------------------------- 29,80%
i) Učini/o/la bih listić nevažećim--------------------------- 1,20%
j) Neću izaći na izbore-----------------------------------10,00%

6.Jeste li zadovoljni radom Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF)?

a) Da, u potpunosti sam zadovolj/an/na------------------32,94%
b) Većinom sam zadovolj/an/na--------------------------17,25%
c) Većinom sam nezadovolj/an/na------------------------3,72%
d) U potpunosti sam nezadovolj/a/na---------------------3,92%
e) Nisam upoznat/a s radom Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF)-42,15%

ABCportal.info