FOTO/VIDEO  80 DULUMA NA ČULAMA Poduzeću iz Prozora izdane nelegalne dozvole za solare, čik pogodi tko ih je potpisao

Solari na Čulama
Hercegovina.info

Vlada HNŽ-a na žurnoj telefonskoj sjednici koncem prošle godine dodijelila je koncesiju na Kruševu kod Mostara poduzeću iz Prozor-Rame, da bi mu ubrzo Grad Mostar izdao dozvole za gradnju na 80 duluma mimo vlastitih regulacijskih planova i propisa.

Sve se to odigralo tjedan dana prije dolaska novog gradonačelnika.

Kako smo se uvjerili na licu mjesta dozvole za građenje fotonaponske elektrane izdane su poduzeću Energi-Europa sa sjedištem u Prozor-Rami, na 80 duluma zemljišta na Čulama, koje se u katastru vodi na Šumama Herceg-Bosne, poduzeću koje je završilo u stečaju.

Solari na Čulama

Datum izdavanja dozvola je 15. veljače 2021., što bi bilo tjedan dana prije nego li je na novo radno mjesto došao Mario Kordić. Načelnica Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara Marina Deronjić uvjerava nas da ona te dozvole nije ni vidjela, i da ne zna tko ih je potpisao.

„Navedeni predmeti nisu dostavljani u ured načelnice, ni prije ni poslije potpisivanja, tako da nemam saznanja tko je potpisao iste. Međutim, prema službeno dostavljenom mišljenju Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine, dostavljenom na zahtjev Gradu Mostaru, s obzirom na to da se ne radi o promjeni vlasništva, nego o koncesiji za fotonaponske elektrane (solarne elektrane), koje su planirane u Prostornom planu Grada Mostara, mogu se izdati potrebna odobrenja“, izjavila je Deronjić.  Ipak, u izjavi koju je dala našem portalu krije se i kvaka cijele priče. U Prostornom planu Grada Mostara iz 2012. na ovom mjestu nisu planirane solarne elektrane, a jasno je označeno gdje jesu. Unatoč tome, zemljište je isparcelizirano, a nedozvoljene dozvole izdane.

Solari na Čulama

“Kada je u pitanju solarna energija, imamo dosta zahtjeva koji pristižu svakodnevno. Ono što predstavlja mogući problem su regulacijski planovi gdje se takvi objekti mogu graditi. Ne mogu se baš paneli stavljati svugdje, ali je moj koncept i ideja da sutra svaki krov ima solarne panele”, rekao je uopćeno o gradnji solara Mario Kordić, gradonačelnik Mostara za državne medije. Njegov prethodnik očito nije imao problema s protupropisnom i protuplanskom izgradnjom. Upitana tko je potpisao dozvole za solare na Čulama Deronjić kaže da ne zna.

„Nisam imala uvid u spis, a potpisani akti nisu arhivirani, tako da za sada, dok se ne formira arhiv, nemam informaciju“, ustvrdila je Deronjić.

Pitali smo i državnog pravobranitelja vezano za raspolaganje državnom imovinom.

„Kako se u konkretnom slučaju radi o nekretninama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, koje su u vlasništvu Bosne i Hercegovine, postupajući organi moraju voditi računa o odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom(Službeni glasnik BiH broj 18/5, 29/06, 85/06 i 32/07) te odredbama relevantnih propisa o šumama i poljoprivrednom zemljištu, te u skladu s tim postupati. S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o postupku dodjele koncesije, sva postupanja moraju biti u skladu sa Zakonom o koncesijama. Također, ukoliko je neophodno da se izvrši cijepanje parcela isto je moguće, u postupku koji provode lokalni organi uprave, ali bez bilo kakvih promjena prva vlasništva a predmetnim nekretninama, odnosne bez štete za titulara istih, a imajući u vidu prethodno navedeni Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom“, kaže za Hercegovina.info državni pravobranitelj Mlađen Mandić. Ističe da Pravobraniteljstvo BiH trenutačno nema saznanja da su u pitanju nezakonite radnje, te da će poduzeti sve neophodne radnje s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.

Solarne elektrane po Hercegovini mahom grade poduzeća i pojedinci debelo uvezani sa stranačkim i drugim lobijima, a da ni Energi-Europa nije repa bez korijena svjedoči činjenica da se o koncesiji raspravljalo na žurnoj telefonskoj sjednici Vlade HNŽ.

Vlada HNŽ-a na žurnoj telefonskoj sjednici, održanoj 7. prosinca 2020. donijelo je dvije odluke o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za fotonaponske elektrane Kruševo 1-20. Na istoj sjednici donosi i odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti za fotonaponske elektrane Kruševo 20-40.

„Vlada HNŽ-a kao koncesor dodjeljuje koncesionaru, gospodarskom društvu Energi-Europa koncesiju za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za fotonaponsku elektranu Kruševo 1-20, a sve se nalaze na parceli označenoj kao k.č broj 364/1 – dio k.o. Kruševo(dio k.č. 3230/1 k.o. Čule, novi premjer), Grad Mostar. Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 25 godina od dana početka korištenja koncesije“, navodi se, uz ostalo, u Vladinoj odluci o dodjeli koncesije koju potpisuje Nevenko Herceg.  

Iz Zakona o koncesijama u HNŽ-u jasno je da lokalna zajednica daje zeleno svjetlo kada su u pitanju lokacije na kojima su predviđeni, ili kao u ovom slučaju prostornim planom nepredviđena gradnja fotonaponskih elektrana.

„Prije podnošenja prijedloga iz stava (1) ovog člana nadležno ministarstvo je obavezno pribaviti i suglasnost jedinice/jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi predmet koncesije o interesu jedinice lokalne samouprave za dodjelom predmetne koncesije“.

Iz toga je razvidno da je Grad dao zeleno svjetlo, nakon koje je uslijedila odluka o koncesiji, a na lokaciji gdje to zadnjim prostornim planom Grada Mostara nije predviđeno.

Dalje se navodi – „davanjem suglasnosti iz stava (4) ili (5) ovog člana smatra se da se jedinica lokalne samouprave obavezala da će na uredan zahtjev koncesionara na kojeg se odnosi suglasnost pravovremeno izdati sve upravne akte iz svoje nadležnosti“.  

Stečajna upraviteljica Šuma Herceg-Bosne Milka Musa kaže da je bilo interesanata za kupnju ovog zemljišta. „Rekla sam da se ne može prodavati što ne uđe u stečajnu masu. A šume su općenarodna imovina od općeg interesa, i ona ne može uopće biti dio stečajne mase“, kazala je Musa.

Tko su sve koncesionari u Hercegovini zasebna je tema, i nisu to nikad male ribice. Podsjetimo, da smo prvi pisali da tvrtka "Plavo sunce" d.o.o, gdje je jedan od osnivača sin Zdravka Mamića, Mario Mamić također zainteresirana za gradnju više solarnih elektrana na području Hercegovine.

Deronjić nam je ranije potvrdila da ju je predstavnik kompanije "Plavo sunce" kontaktirao telefonskim putem i zanimao se za gradnju solara na području Mostara, dok su u Elektroprivredi kazali da je tvrtka Plavo sunce d.o.o. podnijela sedam zahtjeva za ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti za izgradnju solarnih elektrana u Čitluku i Čapljini.

Radi se o poduzećima koja nerijetko imaju jednog zaposlenog – direktora, dok se u vlasničkoj strukturi nađe pokoji Mamić, ili pak poveznica s vlasnicima kladionica ili nečeg trećeg. Inače, vlasnici Energi-Europe nisu odgovorili na pismeni upit tko im je potpisao dozvole i zašto je njihova koncesija za vladu HNŽ bila žurna, a uz gore spomenuto poduzeće gdje je jedno zaposleno - direktor, imaju još najmanje jedno. 

Sadržaj se učitava...

Podržite i DONIRAJTE našu rubriku ISTRAŽILI SMO

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.