Za prodaju cigareta ili alkohola maloljetnicima - kazna od 30.000 kuna

maloljetnici, alkohol, cigarete, kazne, Hrvatska
Trgovac uhvaćen u prekršaju neće pet dana smjeti prodavati alkohol i duhanske proizvode .
Tako se, naime, među ostalim predlaže izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koji se nalazi u javnoj raspravi. No, to ne znači da će trgovac koji nije poslovao u skladu sa zakonom proći bez novčane kazne. Naime, u roku od pet dana trgovac treba ispraviti nepravilnosti i u državni proračun uplatiti kaznu od 30 tisuća kuna. Izbjegne li to učiniti i ne podastre propisane dokaze, dan nakon isteka roka za dostavu dokaza rješenje će se provesti pečaćenjem ili na drugi pogodan način.

Usmeno rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti, odnosno ispravljanju utvrđenih nedostataka u roku od pet dana, ne odnosi se samo na prodaju alkoholnih pića, duhanskih proizvoda ili robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18. godina. Takvo usmeno rješenje moći će se, među ostalim, izreći i ako se djelatnost obavlja bez registracije, odobrenja ili dozvole, ako se trgovina na veliko određene robe ne obavlja u posebno uređenim i opremljenim skladištima, ako inspektoru ili drugoj nadležnoj osobi trgovac ne osigura isprave o stanju robe u prodajnom objektu ili trgovac učini neku radnju koja se smatra nepoštenim trgovanjem. U praksi to, primjerice, znači da trgovac uhvaćen kako maloljetniku prodaje cigarete ili alkohol pet dana neće smjeti trgovati tim proizvodima. No, jednako će se postupati i ako primjerice trgovac neki proizvod prodaje ispod nabavne cijene, a u trenutku nadzora trgovac nema dokumente kojima bi opravdao takvu prodaju, što u pravilu znači da prodaje robu "ispod pulta". Ako nema uredne papire, neće uopće smjeti otvoriti vrata trgovine kupcima pet radnih dana, no plati li kaznu i ispravi nedostatke nastavit će normalno poslovati.

S druge strane, zakonskim se izmjenama omogućuje i da se u slučajevima kada nema odgode izvršenja kazne zabrane obavljanja djelatnosti, ta kazna otkupi. Opet, ako u roku od pet dana trgovac ispravi pogreške i plati kaznu, omogućit će mu se obavljanje djelatnosti trgovine i prije isteka roka od 30 dana

glas-slavonije.hr