Što je IBAN i zašto će uskoro postati obvezan?

IBAN nije novost - koristi se već u prekograničnim transakcijama, no uskoro postaje obvezan, što zahtijeva pripreme.

U odnosu na stari transakcijski račun BBAN, uveden 2001. godine, koji sadrži 17 znamenaka, od čega sedam brojki označava banku, a deset broj računa koji vam određuje banka, IBAN sadrži maksimalno 34 znaka.

Sastoji se od dva slovna znaka koji su oznaka države u kojoj kreditna institucija ima sjedište, dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema međunarodnoj normi i BBAN-a.

Upotreba IBAN-a bitan je preduvjet za sudjelovanje kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u SEPA-i (Single Euro Payments Area), navodi Hrvatska narodna banka.

Olakšano poslovanje s inozemstvom

"SEPA je jedinstveno euro platno područje unutar kojega se omogućava građanima, poslovnim subjektima i javnim tijelima da plaćanja u eurima u korist ili na teret transakcijskih računa, bilo u zemlji ili inozemstvu, izvršavaju prema jednakim pravilima, neovisno o tome u kojoj se državi nalaze", pojašnjavaju. SEPA obuhvaća sve članice Europske unije te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku i Monako. Tvrde i da IBAN umanjuje mogućnost uplata na pogrešan račun, ali i da briše razlike između obavljanja međunarodnog i nacionalnog platnog prometa, što bi i građanima i tvrtkama trebalo olakšati plaćanje.
Hrvatski IBAN ima 21 znak
IBAN konstrukcija transakcijskog računa u Republici Hrvatskoj sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka i izgleda ovako:

HR kk AAAAAAA BBBBBBBBBB

HR- dvoslovna oznaka za Hrvatsku prema normi ISO 3166

kk - dvoznamenkasti kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,

slova A - sedmeroznamenkasti vodeći broj kreditne institucije koji određuje Hrvatska narodna banka,

slova B - deseteroznamenkasti broj (partija) transakcijskog računa koji određuje kreditna institucija koja vodi transakcijski račun.

Primjer IBAN konstrukcije za račun Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR1210010051863000160

Danas.hr