Proglasite zonu posebnog državnog interesa!

U priopćenju kao glavni argument za neratifikaciju sporazuma Tuđman-Izetbegović prema kojem otočići u Malostonskom zaljevu i vrh poluotoka Kleka trebaju pripasti BiH navode da su se granice na moru od 1974. do 1999. prekrajale , ali da nikada te granice nisu bile potvrdili tadašnji i današnji parlamenti BiH i Hrvatske.

- Koliko je nama poznato nikada te granice nisu bile ratificirane (potvrđene) u Saboru bivše Socijalističke Republike Hrvatske, a niti u Skupštini bivše Socijalističke Republike Bosne i Hrcegovine, a nisu potvrđene u Saboru današnje Republike Hrvatske kao i u Skupštini današnje Republike Bosne i Hercegovine.

Kako spomenuto prekrajanje grance na moru između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nikada i u niti jednom državnom statusu ovih zemalja nije dobilo potrebni pravni status, jer ih nikada nisu ratificirali njihovi parlamenti, potrebno je da Vlada RH ponovo otvori pregovore o granici na moru sa BiH vodeći računa o stvarnom pravnom statusu granica na moru, koje su povjesno bile između ove dvije države, šteći pri tome hrvatski teritorij, stečena, povijesna i sva druga prava svojih građana- stoji u priopćenju.

Osim toga, traže od vlade da se zbog jednistvenog uzgoja školjaka te njegovih prirodnih, gospodarskih i oceanografskih obilježja Malostonski zaljev i Malo more proglasi područjem od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Preuzeto sa www.vecernji.hr