Podravka povlači s tržišta Eva sardine

...internom kontrolom utvrđeno fizičko oštećenje limenki.

Riječ je o proizvodu mase 115 grama.

Potrošači, koji eventualno posjeduju taj proizvod, pozvani su da se obrate na besplatan "Podravkin" telefonski broj.