Osnovana Piratska stranka Hrvatske

... tu međunarodnu krovnu organizaciju piratskih stranaka postavši njezinom punopravnom članicom.Pri kraju je i postupak registracije stranke pri nadležnome ministarstvu, tako da će Piratska stranka Hrvatske uskoro djelovati javno i legalno.

Za sada njezini osnivači i članovi ne žele nastupati u javnosti, tako da se kontakt s piratima može uspostaviti preko otvorene internetske stranice ili društvene mreže Facebook. Tako je, primjerice, posljednji sastanak članova i zainteresiranih simpatizera održan u utorak preko Mumblea u kanalu "Sastanci on-line".

U Europi su piratske stranke već dobro uhodane i zagovaraju političku borbu protiv miješanja vlasti u privatnost građana, kao i protiv shvaćanja po kojima autorska i patentna prava narušavaju pravo na slobodu informacija, javne kritike i razmjene mišljenja. Ideološki gledano, pirati predstavljaju svojevrsnu, po nekima neuobičajenu, kombinaciju liberalizma i socijalizma.

U Bruxellesu je prošle godine održana međunarodna konferencija piratskih stranaka na kojoj je sudjelovalo 70 predstavnika iz 22 zemlje svijeta. U nekima od njih pirati su u snažnom usponu. Primjerice, predstavnici švedske piratske stranke sjede u Europskom parlamentu, u njemačkom Bundestagu pirati imaju svojeg parlamentarca, a piratske stranke sudjeluju u vlasti na lokalnoj razini u raznim državama.

U Švedskoj je 2006. osnovana Piratpartiet, prva takva stranka u svijetu, s ciljem da se bavi pitanjima koja su postala važna u 21. stoljeću, a na koja tradicionalne stranke nemaju odgovore. Riječ je o autorskim pravima, patentima i pravu na privatnost - problemima za koje pirati smatraju da nisu odgovarajuće riješeni postojećim zakonskim okvirima koji su postavljeni prije interneta i digitalnog doba. Danas piratske stranke djeluju u više od 30 zemalja svijeta. 

Izvor: Seebiz.eu