FOTO  Novi murali Torcide u Vukovarskoj ulici

Novi murali Torcide u Vukovarskoj ulici

... obogatili su Vukovarsku ulicu sa par novih murala koj su posvećeni našim domoljubima i borcima za jedinu nam Hrvatsku : Bruno Bušić, Zvonko Bušić Taik, Stjepan Radić i Miro Barešić. Nacrtali su još  jedan mural posvećen Torcidi sa anđelom čuvarom i najnoviji  Znak slavne Izvidničke satnije četvrte gardijske brigade.

Ovim putem hvala Torcidi i nihovim crtačima a posebno alfi i omegi svega velikom čovjeku sa nadimkom Raketa.

Tekst i foto by: Ivica Lozina