Ljiljana Tolj: Grad heroja

Ljiljana Tolj: Grad heroja
GRAD HEROJA

Poleti hrabro ptico bijela
poleti daleko u visine
baci cvijetak za sve One
koji su pali za obranu domovine.

Da bi bili mi slobodni
život svoj su mnogi dali
ne smiju se zaboravit
Oni što su hrabro pali.

Mnoge majke i ne znaju
gdje im spava dijete milo
sve bi dale da još jednom
prime ga u svoje krilo.

Nekad krvlju,sad suzama
natopljen si mili grade
nek je hvala svakom onom
koji život za nas dade.

Vukovar je Grad Heroja
u povijesti nek se piše
nek se u njem ljepše živi
i hrvatski lakše diše...