KBC Split traži 121.djelatnika različitih stručnih sprema

Najviše polaznika traženo je na području sestrinstva, ali traže se i psiholozi, ekonomisti, elektrotehničari i pravnik.

Čak 121 polaznik stručnog osposobljavanja za rad traži se u splitskom KBC-u. Temeljem odluke ravnatelja Centra, na osposobljavanje će biti primljen 41 izvršitelj koji je prvostupnik sestrinstva, 26 medicinskih sestara/tehničara, 10 prvostupnika primaljstva i 10 laboratorijskih tehničara te 8 prvostupnika fizioterapije.

Osim osoba sa zanimanjem iz zdravstvenog područja traži se i magistar prava, dva magistra ekonomije i dva prvostupnika iste struke, magistar informatike te po jedan magistar i prvostupnik elektrotehnike.
Uvjet je završen odgovarajući studij, odnosno škola, a uz zamolbu kandidati su dužni priložiti životopis, preslik diplome /svjedodžbe, preslik domovnice, dokaz o dužini studiranja, prosjek ocjena te uvjerenje o nezaposlenosti HZZ-a. Popis traženih kandidata i njihovih zanimanja, kao i ostale uvjete iz natječaja, možete vidjeti ovdje.