Josipoviću, Bandiću, Hebrangu i Vidoševiću po 250.000 kuna

Prema Članku 16. Zakona o izboru predsjednika RH svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koji na izboru dobju najmanju 10 posto glasova imaju pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe.

Sredstva za pokriće naknade osiguravaju se iz sredstava za pokrivanje troškova izbora, a visinu naknade utvrđuje Vlada najkasnije 30 dana prije izbora.

Tako će četiri kandidata Ivo Josipović, Milan Bandić, Andrija Hebrang i Nadan Vidošević vratiti u svoj džep dio novac koji su potrošili u kampanji - svaki će dobiti 250.000 kuna. A za dva tjedna taj će iznos poduplati Josipović i Bandić koji će istu svotu dobiti i za drugi krug.