In memoriam: Dr. sc. Ivan De Zan

Dr. sc. Ivan De Zan, in memoriam
Rođen je 24. listopada 1937. godine u Filipovcu, pokraj Pakraca, u kojemu je završio osnovnu i učiteljsku školu, dok je višu pedagošku školu i Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Bio je zaposlen kao učitelj, nastavnik biologije i kemije, profesor biologije, prosvjetni savjetnik u Zavodu za školstvo Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske. Od 1987. godine radio je kao predavač, zatim kao docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1995. godine do 1998. bio je prodekan, a od 1998. dekan Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno istraživačkom radu aktivno je sudjelovao u unapređivanju odgoja i obrazovanja od 1972. godine.

Prije nepune tri godine, njegova mu je Požeško-slavonska županija dodijelila i nagradu za životno djelo zbog iznimnog doprinosa pedagoškoj teoriji i praksi, ali i zbog brojnih radova kojima je autor.

Objavio je 14 znanstvenih radova, 9 priopćenja na kongresima, 32 udžbenika i ostala didaktička materijala za osnovnu i srednju školu, 15 stručnih radova te 37 ostalih radova. Autor je monografije Istraživačka nastava biologije i sveučilišnog udžbenika Metodika nastave prirode i društva.

Poljednji pozdrav kolegi uputili su Studenti i zaposlenici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu riječima:

"Bio je dugogodišnji nastavnik te prodekan i dekan naše ustanove koja je pod njegovim vodstvom 1998. izdvojena iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu i osnovana kao samostalna Učiteljska akademija (nasljednica nekadašnje Pedagoške akademije), a koja je kasnije prerasla u današnji Učiteljski fakultet. Ostavio je nemjerljiv trag u uspješnom obrazovanju brojnih naraštaja učitelja i odgojitelja te kao vrstan znanstvenik u području metodike prirode i društva, pisac sveučilišnog udžbenika Metodika nastave prirode i društva, brojnih znanstvenih i stručnih studija te više generacija udžbenika za osnovnu školu. Sačuvat ćemo trajnu uspomenu na njegovo veliko znanje, marljivost, mudrost te brojne druge vrijednosti koje je na nas godinama prenosio i kojima nas je inspirirao, na njegove gospodske manire, otvorenost za svakog sugovornika, prijateljstvo, trezvenost i borbu za dobrobit učitelja i odgojitelja te za opće dobro, na čemu je ustrajao do kraja života".

Sahrana se održala 5. siječnja u 14 sati na Gradskom groblju u Pakracu.