Hrvatske putovnice bez prebivališta, gubitak više ne treba oglasiti

osobne iskaznice, hrvatske osobne, putovnice, UAE, Hrvatska, državljanstvo, zakon o prebivalištu, prebivalište, Hrvatska zemlja, lažna prebivališta, zakon o prebivalištu, dvojno prebivalište, prebivalište, Hrvatska zemlja, osobna iskaznica, provjera, Hrvatska, osobna iskaznica, prebivalište, Hrvatska, putovnica, mup, Hrvatska zemlja, prebivalište, Hrvati u BIH, europa, osobna iskaznica, domovnica, Hrvatsko državljanstvo, putovnica, prebivalište, dvojno prebivalište, Hrvatska, putovnica, putovnice, domovnica, dokumenti, Hrvati, švicarska, osobna iskaznica, osobna iskaznica, Hrvatska zemlja, dokumenti, uhićenje, putovnica, odlazak na rad u inozemstvo,  hrvatska putovnica, dozvola za rad,  radna dozvola, dozvola za rad, austrija, austrija, Austrijska vlada , odlazak u zemlje EU-a, odlazak na rad u inozemstvo, BIH, Hrvatska, London, Engleska, putovnica, osobna, hrvatski sabor, glasovanje, Hrvatsko državljanstvo
... kojim se, među ostalim, pojednostavnjuje procedura za slučaj gubitka putne isprave, piše Večernji list.

Gubitak više ne mora u Narodne novine

Tko izgubi putovnicu, gubitak više neće morati oglašavati u Narodnim novinama, nego će izgubljenu ispravu na temelju izjave nevaljanom proglasiti službenik u MUP-u. Nakon toga može se odmah podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Za maloljetnika zahtjev podnose oba roditelja

Kad je riječ o izdavanju putovnice za maloljetnike, oba roditelja moraju sudjelovati u postupku ishođenja. Zahtjev za izdavanje podnose osobno oba roditelja ili zahtjev podnosi jedan roditelj, a drugi preuzima putovnicu. Ako je jedan od roditelja spriječen, može dati ovjerenu suglasnost drugom roditelju.

Suglasnost i elektronički od 1. studenoga

Od 1. studenoga drugi roditelj će suglasnost moći dati i elektronskim putem. Zahtjev za izdavanje putovnice djetetu jedan od roditelja može samostalno podnijeti samo ako je drugi roditelj umro ili na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Isti roditelj može i preuzeti putovnicu samo kad prijeti opasnost za dijete uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb.

Dvije iste putovnice

Hrvatskim državljanima ubuduće će se omogućiti posjedovanje dvije iste putovnice ako im je ona potrebna za obavljanje gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga. Naime, poslovni ljudi, posebice izvoznici, žalili su se da ne mogu putovati u inozemstvo dok im traje postupak pribavljanja vize.

Izdavanje u inozemstvu

Putovnica može izdati svakom hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu te mu se pokaže potreba da iz nekog razloga mora ishoditi putovnicu.

Bez prebivališta

U novim putovnicama više neće biti podatka o prebivalištu osobe.