Biskupi: Predsjednik mora biti s dušom hrvatskoga naroda i države

biskupi eu, biskupska konferencija, biskupska konferencija, Banja luka, hrvatski biskupi, poziv, izbori, biskupijska konferencija, hrvatski biskupi, izbori, izbori u BiH

Izražavajući nadu da će poruku rado razmotriti i drugi hrvatski građani koji otvorena duha i dobre volje traže istinski boljitak društva u kojemu živimo, biskupi podsjećaju da biranje predsjednika države nije samo biračko pravo, nego i odgovorna građanska dužnost i ustavna mogućnost ostvarivanja demokratskih sloboda koje su u našoj domovini stečene uz velika nastojanja i nesebične žrtve ne samo našega, nego i prijašnjih naraštaja.

Pozivajući se na odredbe Ustava RH biskupi potiču vjernike da izaberu predsjedničkoga kandidata koji svojim životom i javnim djelovanjem najviše odražava državničku mudrost i sposobnost.

Navodi se da predsjednik države odgovorno predstavlja cjelokupnu hrvatsku stvarnost, vodeći brigu da svojim pristupom i stavovima očituje ponajprije ljubav prema domovini te da, upravo njegova ljubav prema svemu što zovemo "dušom hrvatskoga naroda i države", jamči da će kao predsjednik posvetiti brigu vrijednostima naše nacije i promicanju njihova sadržaja i simbola.

Biskupi dodaju da se od predsjednika očekuje da mudro i dosljedno vrjednuje vanjska očitovanja državnosti, ujedinjujući snagu naroda u domovini i inozemstvu, te da daje važnost spomen-danima i znakovlju i zauzima se da se drugima prenesu dragocjenosti na kojima je izgrađena suverena hrvatska država i njezin nacionalni identitet.

Dodaje se da predsjednik mora pomno izbjegavati sve čime bi mogao stvoriti dojam da je predstavnik samo nekih građana i njihovih nazora, jer bi time zanemario cjelinu hrvatskoga bića, izrasloga na kršćanskoj baštini.

HBK podsjeća da je dužnost predsjednika poštivati autonomiju i podjelu državne vlasti te bdjeti da subjekti vlasti na primjeren način vrše povjerenu im zadaću, imajući na srcu služenje drugima, naročito najugroženijima.

Ističe se da je predsjednik Republike i uporišna točka za čuvanje neovisnosti Republike Hrvatske te da ni jednim svojim postupkom ne smije dovesti u pitanje njezinu teritorijalnu cjelovitost, osobito davanjem ustupaka na račun državne suverenosti radi postizanja kratkoročnih gospodarstvenih ili drugih ciljeva. U pripremanju ulaska naše države u europske integracije i razne oblike međunarodne suradnje, obveza je predsjednika prepoznati na koji se način treba čuvati hrvatska suverenost i prepoznatljivost njezinih vrijednosti.

Biskupi smatraju da Hrvatsku na dobro njezinih građana može zastupati onaj predsjednik koji u svojoj službi poštuje i štiti kršćanska načela te načela naravnoga zakona obrane i zaštite ljudskoga života od začeća do naravne smrti, dostojanstvo braka i obitelji i slobodni izbor vjerskoga odgoja i vjeronauka u školi.

Predsjedniku Republike mora biti stalo da društvo živi na istini o prošlosti, kako neistinita tumačenja ne bi bila izvorom novih sukobljenosti i razdora u nacionalnome tkivu, a dužan je i zalagati se za cjelovitu istinu o agresiji na Hrvatsku i o njezinoj obrani od 1991. do 1997.

U kontekstu sadašnje hrvatske zbilje smatraju da budući predsjednik Republike treba, ne samo nedvosmisleno zastupati osudu zločina fašizma, nacizma i komunizma, nego se na osobit način založiti za osvjetljavanje nedjela komunističkoga režima, kao što su to učinile zemlje članice Europske unije, te za otklanjanje nasljeđa komunističke ideologije koja se još uvijek želi prikazati u dopadljivu svjetlu, iako iz toga razdoblja naše društvo nosi nezacijeljene rane i sjeme mnogih sadašnjih poteškoća.

Biskupi ističu da se od kandidata za predsjednika Republike očekuje se da će isticati važnost neradne nedjelje te da bude iznimno osjetljiv za socijalnu pravednost, da se suprotstavlja svemu što priječi istinsko blagostanje, napredak i radost hrvatskih ljudi, od korupcije, gospodarskih malverzacija do širenja pošasti droge i drugih ovisnosti, na poseban način među djecom i mladima.

Isto tako, dodaje se, vjernik i svaki odgovorni građanin dat će glas onomu kandidatu koji poštuje dar ljepote Božje prirode kojoj se u Hrvatskoj divimo, kojom se ponosimo i Bogu za nju zahvaljujemo, a nije nam dana na rasprodaju ni na raspolaganje pojedincima koji u određenome vremenu obnašaju vlast u našoj državi.

Biskupi ističu kako znaju da birače može zbuniti brojnost kandidata te da će, ponekad i namjerno, biti rečeno da birači nemaju koga birati jer se ionako ništa ne može promijeniti, te da im se često prigovara da su njihovi kriteriji previsoki i da nema kandidata koji bi ih ispunjavali. Smatraju da je važno ne podleći napasti malodušja i ravnodušnosti te da uvijek ima prikladnijih i manje prikladnih, kao i svojom dužnošću da upozore birače da se ne dopuste zavesti slatkorječivošću, dojmom koji se pojačava medijskim umijećima,.

Biskupi žele da se u masovnim medijima, osobito javnim, svima omogući da svoja stajališta i uvjerenja objektivno, ravnopravno i dolično iznesu javnosti jer dobro znaju da mediji imaju veliku odgovornost za ostvarenje poštenoga natjecanja, ali i da mogu biti ispod razine te odgovornosti te se ponašati navijački i pristrano.

Potiču birače da se ne odreknu prava slobodnoga izbor te da je vjernička obveza što bolje upoznati kandidate te glasovati u skladu sa svojom savješću i s dubokim pouzdanjem da Bog vodi našu povijest, otkupljenu žrtvom, smrću i uskrsnućem Gospodina našega Isusa Krista.

Ističu da se političari trebaju truditi sačuvati i promicati dostojanstvo i čast toga zvanja koje je često poljuljano, posebice za vrijeme predizborne promidžbe.

U poruci stoji da se predsjedničkih kandidata očekuje da, poštujući Ustav i zakone, nikada ne dopuste vlastitu korist pretpostaviti zajedničkomu dobru.

Biskupi HBK pozivaju vjernike da u predizbornim danima žarko mole za slogu i napredak naše domovine i preporuče je zagovoru one koju vjekovima nazivamo Kraljicom i Odvjetnicom Hrvatske, a vjernike i sve ljude dobre volje potiču i ohrabruju na izvršenje svoje građanske i kršćanske dužnosti na predstojećim predsjedničkim izborima.

hina