HGSS: Poziv na tečaj za SAR timove

HGSS: Poziv na tečaj za SAR timove

Primjena suvremenih metoda potrage u akcijama potrage i spašavanja spašavateljskih službi diljem svijeta postala je pravilo temeljeno na znanstvenom pristupu u potragama, primjenjenoj matematici i statistici, digatalnoj kartografiji i vještinama vođenja skupina u terenu.

Rezultati su očiti.

Savez gorskih službi spašavanja u BiH u svom programu obuke posebnu pozornost posvetio je upravo SAR obuci.

Dio te obuke je i poseban, temeljni tečaj potrage i spašavanja koje se iznova odvija u ciklusima.

Sljedeći temeljni SAR tečaj održava se na području Mostara od 18. do 20. siječnja 2019.

Prijavite se na temeljni tečaj potrage i spašavanja (SAR) koji će se održati u Planinarskom domu na Bogodolu.

Što je to SAR možete doznati na sljedećem LINKU

HGSS Mostar