VLADA FEDERACIJE Za SKB Mostar 10 milijuna maraka

VLADA FEDERACIJE Za SKB Mostar 10 milijuna maraka
Hercegovina.info

Vlada Federacije je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, odobrila poticaj za sanaciju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, navodi se u priopćenju koje prenosimo u cijelosti:

"Federalna vlada usvojila je Program potrošnje s kriterijima za raspodjelu sredstava "Tekući transfer na druge razine vlasti i fondove - Prijenos za rehabilitaciju zdravstvenih ustanova u FBiH", utvrđen u Proračunu Federacije BiH za 2020. godinu 30.000.000 maraka.

Raspodjela za zdravstvene ustanove u FBiH koju je osnovala Federacija Bosne i Hercegovine, a to su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Sveučilišni klinički centar Tuzla, odobrena je za 10.000.000 maraka.

Svrha programa je osigurati dostizanje dostignutog standarda sigurnosti i kvalitete sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima iz cijele Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova koje je osnovala Federacija BiH, zadovoljavajući zdravstvene potrebe pacijenata iz cijele Federacije BiH, koji su korisnici zdravstvenih usluga javnih zdravstvenih ustanova osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine, vrste sveučilišno-kliničkih bolnica, osiguravajući kontinuirano pružanje sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u tim javnim zdravstvenim ustanovama.

Istaknuto je da će program prijenosa pokriti dio obveza zbog nabave lijekova i drugog potrošnog materijala, kao i servisa i obnove potrebne medicinske opreme zbog istrošenosti koja je potrebna kako bi se osigurao kontinuitet u pružanju zdravstvenih usluga u tim javnim zdravstvenim ustanovama.

Ta će se sredstva isplaćivati na mjesečnoj osnovi, na temelju zahtjeva korisnika sredstava“, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.