Vlada FBiH utvrdila interes o prometu vlakova prema Čapljini i od nje

Vlada FBiH utvrdila interes o prometu vlakova prema Čapljini i od nje
Hercegovina.info

Vlada FBiH je utvrdila interes Federacije BiH za obavljanje usługa željezničkog putničkog i kombiniranog prometa J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2021. godini.

Za željeznički putnički promet to je smjer Sarajevo - Čapljina - Sarajevo i obratno s po jednim parom vlakova.

U kombiniranom prometu radi se o smjerovima Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Konjic, Čapljina granica - Visoko i Lukavac - Bosanski Šamac granica.

Federalno ministrastvo prometa i komunikacija će sa Željeznicama FBiH zaključiti ugovor kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene u Proračunu FBiH za 2021. godinu, navedeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.