VLADA FBIH Brza cesta Mostar - Široki - granica sa Hrvatskom od javnog interesa za FBiH

Autocesta kroz Hercegovinu
Autoceste FBiH

Vlada FBiH je donesenom Odlukom, utvrdila da je izgradnja brze ceste Mostar Sjever - Široki Brijeg - granica s Republikom Hrvatskom, dionica Polog - granica Republike Hrvatske, u dužini od 40,5 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Utvrđeno je da su Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove ceste, a ovom javnom poduzeću naloženo je da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH, a za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

U obrazloženju, Federalno ministarstvo ministarstvo prometa i komunikacija je navelo da je donošenje ove odluke bilo potrebno kako bi se omogućio postupak eksproprijacije nekretnina, što je ujedno i preduvjet za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na ovoj dionici, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.