U HBŽ ostvarili znatan napredak u zaštiti ljudi: Suzbija se prijenos bolesti sa životinja na ljude

U HBŽ ostvarili znatan napredak u zaštiti ljudi: Suzbija se prijenos bolesti sa životinja na ljude

Udruga veterinara Hercegbosanske županije (HBŽ) u narednom razdoblju očekuju bolju suradnju veterinarske struke sa svim razinama vlasti u BiH od lokalne do državne, kazao je u razgovoru za Fenu novoizabrani predsjednik Udruge veterinara HBŽ dr. sc. Perica Romić.

Na području HBŽ-a četiri općine (Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč) imaju svoje veterinarske stanice, na području Bosanskog Grahova i Drvara nema registriranih veterinarskih stanica, a trenutno je 31 osoba sa završenim veterinarskim fakultetom uposlena pri veterinarskim stanicama, u Vladi HBŽ-a i Zavodu za hranu i veterinarstvo, piše Fena.

"Svrha veterinarske djelatnosti primarno je već stoljećima neizravna zaštita zdravlja ljudi na način da se suzbijaju i iskorjenjuju bolesti koje se prenose sa životinja na ljude tzv. zoonoze, kao i da se veterinarsko-zdravstvenim pregledima u objektima koji proizvode hranu ukloni svaka mogućnost obolijevanja ljudi prehrambenim proizvodima koji potječu od životinja", kazao je Romić.

U proteklom razdoblju, dodao je, evidentan je napredak u toj oblasti, jer su vlasti skinule financijski teret s vlasnika životinja što je rezultiralo značajno većim brojem dijagnostičkih ispitivanja koja su, razmjerno tomu, dala i značajno veći broj dijagnosticiranih te uklonjenih oboljelih grla.

"Veterinarska struka suglasna je da bi određene zahvate na životinjama, kao što su označavanje životinja, ispitivanje zdravlja vimena, dijagnosticiranje svih zoonoza, sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja i slično, u financijskom smislu trebalo rasteretiti vlasnike te bi država, Federacija, županije, općine u određenim omjerima trebali preuzeti na sebe financiranje tih aktivnosti", naglasio je Romić.

Po njegovim riječima, postoji čitava lepeza stvari koje bi se minimalnim zahvatima u određene podzakonske akte mogle popraviti kada je u pitanju veterinarska struka, a što ne bi značajnije utjecalo na financijsko opterećenje.