U Aluminiju svjetski lider za isporuku prirodnoga plina 'Non Pipe' tehnologijom

Lev Zaidenberg, direktor izraelsko-američke tvrtke Energtek Inc., u pratnji svojih suradnika, boravio je u radnomu posjetu Aluminiju, gdje su mu domaćinima bili izvršni direktor za tehničke poslove i razvitak Velimir Ćavar, direktor pogona Ljevaonica i predsjednik Nadzornoga odbora Društva Željko Boras, direktor pogona Anode Ivan Grle ie predstavnik Uprave Aluminija za energetiku i sustave upravljanja dr. Ante Rezić.

Izraelsko-američki gosti predstavili su svoje poslovanje, s nakanom uspostave dugoročne poslovne suradnje.
Naime, Energtek je svjetski lider u prijevozu prirodnoga plina prema non pipe tehnologiji (tamo gdje nema plinovoda ostvaruje se opskrba poduzeća prirodnim plinom).

Energtek je licenciran za istraživanja i iskorištavanje plinskih izvora na Filipinima i u Izraelu (plinski i naftni bazen Sde Helem). Primjenom non pipe tehnologije zajamčena je ušteda između 20 do 25% od sadanjih troškova za energente, dok se smanjuje i ispuštanje štetnih plinova do čak 90%.

Razlika u odnosu na klasični način isporuke plina u posudama pod tlakom, jeste u tomu što je Energtek razvio poseban način komprimiranja prirodnoga plina, kojim se jednaka količina plina isporučuje pri 3 do 4 puta nižem tlaku. Tako su značajno smanjeni kapitalni, kao i troškovi kasnijega održavanja cjelokupne plinske opreme.
Primjena njihove metode kod nas bi podrazumijevala izgradnju punionice i punjenje posuda plinom na mjestu gdje postoji plinovod (primjerice u Sarajevu), potom izgradnju prijemnoga postrojenja skupa s mjernim uređajima na mjestu isporuke (u Aluminiju), neprekidnu isporuku plina cestovnim putom (tegljačima) u Aluminij, priključivanje punih posuda i preuzimanje praznih.

Iz Energeteka su voljni pripomoći i pri zamjeni opreme pri prelasku s lož-ulja na prirodni plin.
Zaidenberg je naglasio kako bi oni odradili sve predradnje, dok bi na Aluminiju bila obveza pribaviti neophodna uporabna odobrenja te osigurati prostor za smještaj prijemnoga postrojenja za plin. Sukladno njihovu iskustvu, ulaganje se isplati već za 5 do 6 mjeseci.
Isporuka plina mogla bi otpočeti za 5 do 6 mjeseci po sklapanju ugovora, što je najkraće vrijeme potrebito za izgradnju punionice i prijemnoga postrojenja te za pribavljanje neophodnih odobrenja.

Ugovor se sklapa dugoročno, najčešće na pet godina, a cijena plina bi bila formulom (u odgovarajućemu postotku) vezana za burzovnu cijenu nafte. Stručnjaci iz Energteka u Mostar dolaze ponovno sljedećega tjedna kako bi snimili postojeće stanje u Aluminiju i, sukladno tomu, pripremili valjanu konačnu ponudu.