Strategiju razvoja turizma u BiH radit će USAID

Sastanak Đapo i USAID
MOiT

Ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo sa suradnicima se sastala s predstavnicima USAID-a koji su predstavili program projekata vrijednih 20 milijuna dolara, a bit će provedeni u oblasti turizma u narednih pet godina. Razgovarano je i o tome da će stručnjaci USAID-a za oblast turizma pomoći BiH u izradi strategije razvoja turizma za Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i državni nivo vlasti.

Sveobuhvatna strategija sastojat će se iz više segmenata, te detaljno tretirati turističke proizvode i iskustva, destinacijski menadžment, ljudske resurse i kreiranje što bolje veze između održivog turizma i okoliša. Ministrica Đapo je predstavnike USAID-a upoznala o trenutnom stanju u turizmu, realiziranim i planiranim investicijama i programima. Kao otežavajuću okolnost u radu, navela je i problematizirala sporost donošenja reformskih zakona.

Budući da je Federalno ministarstvo već pokrenulo određene aktivnosti, USAID će podržati izradu protokola za turizam u vrijeme pandemije koronavirusa. Bit će izrađeni detaljni planovi i programi radi uspostavljana mjera za siguran put turiste, a sve s ciljem promoviranja Bosne i Hercegovine kao sigurne turističke destinacije, priopćeno je iz ministarstva okoliša i turizma FBiH.