STATISTIKA U BIH Blagi pad proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

STATISTIKA U BIH Blagi pad proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
Vector

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju BiH u prosincu prošle godine niže su za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine više za 18,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u prosincu u nisu zabilježile promjenu nivoa u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti mjesec 2021. godine zabilježile rast za 17,6 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u prosincu 2022. u odnosu na prethodni mjesec niže su za 0,6 posto, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 18,9 posto.

Proizvođačke cijene u trajnim proizvodima u prosincu prošle godine su više su za 0,2 posto u odnosu na studeni, netrajnim proizvodima za 1,1 posto, dok su niže u energiji za 0,5 posto, intermedijarnim proizvodima za 0,7 posto, te kapitalnim proizvodima za 0,6 posto, objavila je Srna.

U prosincu 2022. godine u poređenju sa prosincem prethodne godine proizvođačke cijene više su u energiji za 17,3 posto, intermedijarnim proizvodima za 21 posto, kapitalnim proizvodima za 6,3 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 20,6 posto, te netrajnim proizvodima za 17 posto.