Raste nivo loših kredita u BiH

... je kvartalno izvješće Agencije za bankarstvo RS, pišu nezavisne.com.

U izvješću se navodi da su krediti sa kašnjenjem u otplati povećali učešće u ukupno plasiranim kreditima sa 14,1 posto iz 2012. godine na 14,85 posto na kraju ožujka ove godine.

Primjetno je da nekvalitetni krediti pravnih osoba porasli po natprosječnoj stopi od 9,6 posto i sa iznosom od 462,5 miliona KM čine 15,8 posto u ukupnim kreditima pravnih osoba.

"Na nivo nekvalitetnih kredita pravnih osoba značajno utiču nekvalitetni krediti plasirani za proizvodnju u iznosu od 160 miliona KM sa stopom rasta od 16 posto i za trgovinu u iznosu od 137,4 miliona KM sa stopom pada od dva posto u odnosu na kraj 2012. godine. Ove dvije grane čine 64 posto od ukupno nekvalitetnih kredita pravnih osoba", ističe se u izvješću.

Krediti građana s kašnjenjem u otplati povećani su u prvom kvartalu za dva posto i iznose 223,4 miliona KM, čime učestvuju sa 13,2 oposto u ukupnim kreditima stanovništvu. Čak dvije trećine loših kredita fizičkih osoba usmjerene su za opću potrošnju i sa iznosom od 146,5 miliona KM približno su na nivou stanja sa kraja prethodne godine.

"Nivo nekvalitetnih kredita zahtijeva dodatnu pažnju i oprez. Značajan faktor održavanja sigurnosti bankarskog sektora RS je kapitalno jačanje banaka", napominju u Agenciji za bankarstvo RS precizirajući da su dokapitalizaciju sprovele UniCredit banka Banjaluka u iznosu od 15 miliona KM i Pavlović International banka Bijeljina pet miliona KM.

Banke iz RS su, inače, u prvom kvartalu ove godine povećale kreditnu aktivnost za dva oposto u poređenju sa krajem minule godine sa iznosom bruto kredita od 4,62 milijarde KM.

Kvartalna dobit banaka u RS smanjena je, pak, za 25 posto u odnosu na isti period prošle godine, odnosno sa 16,2 na 12,2 miliona KM.

Radovan Bajić, predsjednik Udruženja banaka BiH, objavljene rezultate bankarskog sektora ocijenio je ne tako lošim stanjem u uvijetima koji vladaju u okruženju i Europskoj uniji.

On je kazao da je pozitivna stvar što je u uslovima krize došlo do i blagog rasta kreditne aktivnosti, iako je uglavnom produkovan povećanjem plasmana prema javnim preduzećima i institucijama od 10 posto. Sa druge strane, ističe da je nivo nekvalitetnih kredita od 14,85 odsto sigurno zabrinjavajući, ali ne i alarmantan jer je na sličnom stupnju kao u zemljama regiona.

"Banke su, usprkos svim poteškoćama, zadržale vitalnost i sposobnost da odgovore na zahtjeve klijenata", ocijenio je Bajić.

U izvješću Agencije za bankarstvo RS navodi se da je nivo depozita banaka, takođe, uvećan za dva posto, odnosno za oko 96 miliona KM, i iznosi 4,45 milijardi KM. U prvom kvartalu godine štednja građana zadržava trend rasta i na kraju ožujka iznosi 1,526 milijardi KM sa stopom rasta od četiri posoto u odnosu na 2012.
Pad bilansne sume banaka u FBiH

Bankarski sektor FBiH je u prvom kvartalu 2013, uprkos otežanim uvijetima djelovanja i pored svih negativnih utjecaja, sačuvao stabilnost i adekvatnu kapitalizovanost uz zadovoljavajuću likvidnost, priopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Banke u FBiH su poboljšale kvartalnu dobit, koja iznosi 42,3 miliona KM, dok je bilansna suma smanjena za 1,2 odsto ili 183 miliona u odnosu na kraj prošle godine i iznosi 14,8 milijardi KM, što je najvećim dijelom rezultat smanjenja depozita i kreditnih obveza, a posljedično time i novčanih sredstava.