PROJEKTI Poduzeća iz Hercegovine dobila milijune KM iz EU, evo tko i koliko

PROJEKTI Poduzeća iz Hercegovine dobila milijune KM iz EU, evo tko i koliko

EU4Business je najavio početak provođenja 34 razvojna projekta, usmjerena ka podršci izvozno-orijentiranim sektorima u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekata je 4,2 milijuna eura, a njihova provedba će doprinijeti povećanju izvoza te zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Kroz ova 34 projekta, podršku će dobiti više od 300 poduzeća iz oblasti metalo-prerađivačke i mašinske industrije, prerade drveta i sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), a sredstva će biti uložena u inovacije i novu opremu te digitalizaciju poslovanja. Računajući i vlastita ulaganja realizatora, ukupna vrijednost projekata iznosi 7,1 milijun eura.

"Europska unija kroz EU4Business nastavlja sa podrškom bosanskohercegovačkoj prerađivačkoj industriji. Pandemija Covid-19 je povećala interesovanje malih i srednjih poduzeća za digitalnu transformaciju, a Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Predstojeća podrška EU u iznosu od približno 30 milijuna eura dodatno će stimulirati ulaganja u digitalne tehnologije i vještine za povećanje izdržljivosti malih i srednjih poduzeća na posljedice krize. Europska unija ostaje uz bh. gospodarstvenike u ovim izazovnim vremenima", istaknuo je šef Kooperacija pri Delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Richard Máša.

GIZ direktorica za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru dr. Brigitte Heuel-Rolf, izjavila je: "Ulaganja u digitalizaciju omogućavaju malim i srednjim poduzećima da postanu konkurentnija i povećaju izvoz. Pored toga, podrška Europske unije i vlade SR Njemačke putem EU4Business projekta će sačuvati radna mjesta i stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje obrazovanih mladih ljudi".

34 projekta su izabrana u skladu sa kriterijima dva javna poziva koje je EU4Business objavio u 2019. godini:
- partnerstva u izvozno-orijentiranim sektorima i
- poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća.

Više detalja o samim projektima i korisnicima možete naći na EU4Business interaktivnoj mapi.

EU4Business je projekat Europske unije čiji je cilj jačanje kapaciteta BiH za ekonomski rast i zapošljavanje poticanjem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. EU4Business je vrijedan 16,1 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija sa 15 milijuna eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 milijun eura. Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine. EU4Business dio je Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH vlade SR Njemačke.