Proces due diligence analize u Aluminiju je u završnoj fazi

Proces due diligence analize u Aluminiju je u završnoj fazi

S obzirom na veliki interes javnosti kao i većine medija za situaciju u Aluminiju d.d. Mostar, Uprava Društva može potvrditi kako se proces due diligence analize, koju u Aluminiju provodi odranije više puta spominjani međunarodni konzorcij, nalazi u završnoj fazi.

S obzirom na različite interpretacije i mnoštvo paušalnih informacija koje se svakodnevno plasiraju u javnosti, želimo istaknuti kako je ova analiza jedina realna osnova za donošenje odluka od strane potencijalnih investitora, a kako je proces u završnoj fazi, uskoro očekujemo i njihov konkretni stav po tom pitanju.

Ujedno možemo potvrditi kako postoji još nekoliko interesenata koji su izrazili zanimanje za Aluminij, ali u ovome trenutku nema konkretnijih poteza ili najava u kojem bi se pravcu eventualni pregovori mogli razvijati.

Uprava Društva Aluminij i dalje će redovito informirati javnost o svim važnim novostima, pri čemu i dalje ostaje glavni prioritet maksimalno se angažirati na postizanju zacrtanih ciljeva na planu ponovnog pokretanja proizvodnje i oživljavanja cjelokupnog lanca poslovnih interesa koji su se godinama gradili oko Aluminija i koji su tako puno značili za gospodarski prosperitet Hercegovine i države BiH u cjelini, stoji u priopćenju Aluminija d.d. Mostar