PROCEDURA I BEZ DOLASKA U BANKU Moratorij na otplatu kredita uvode i banke u BiH

PROCEDURA I BEZ DOLASKA U BANKU Moratorij na otplatu kredita uvode i banke u BiH
Arhiva

Iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine su priopćili kako će banke osigurati privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim fizičkim licima kojima su smanjenja primanja ili ugrožena stabilnost primanja.

"Udruženje banaka Bosne i Hercegovine je u intenzivnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, od kojih prikuplja podatke o gospodarskim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, u namjeri da bankama članicama omogući koordinaciju neophodnih aktivnosti uslijed novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19", piše u priopćenu.

Inicijalne mjere podrške koje će banke osigurati će trajati minimalno tijekom razdoblja trajanja stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati, ako se izvanredno stanje nastavi.

Za pravna lica na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu s individualnim potrebama klijenata. Sve tvrtke koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, će imati mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica. Realizaciju mjera banke će obavljati direktnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa s klijentom - pravnim licem.

Kada su u pitanju fizička lica, banke će osigurati privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom (klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja).

I za fizička i za pravna lica, mjere relaksacije će se odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju i učinit će se sve da maksimalno osiguraju mogućnost realizacije mjera i bez dolaska u banku.

Konkretne upute će biti dostupne na web stranicama banaka od 3. travnja, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti (telefon, mail, SMS, Viber i sl), kako bi se povećao kapacitet i brzina obrade.

Banke neće naplaćivati dodatne troškove u razdoblju mjera, niti naknade za modifikacije postojećih kredita.

"Banke u Bosni i Hercegovini će nastaviti aktivno pratiti situaciju, djelovati na najbolji mogući način u interesu svojih klijenata i pružiti im adekvatnu pomoć, kako bi zajednički premostili krizu izazvanu pandemijom COVID 19", priopćili su.