VIDEO  Pogledajte lokaciju na kojoj će se bušiti tunel Mostar jug-Mostar sjever na Koridoru 5C

Koridor 5c mapa
Autoceste FBiH

Korisnik platforme Youtube, Nermin Leto objavio je video lokacije na kojoj bi uskoro trebalo početi probijanje tunela na Koridoru 5C. Na snimci načinjenoj dronom vidi se da su određeni pripremni radovi već počeli.

Trasa Koridora je podijeljena na četiri LOT-a, kao što se može vidjeti na karti u nastavku.

Mostar sjever-Mostar jug gradilište

Dionica koja počinje od petlje Mostar sjever i završava prije petlje Mostar jug dio je LOT-a 4. Dionica autoceste Mostar sjever-Mostar jug, dužine 14,2 km, počinje 500 m prije petlje Mostar sjever u naselju
Kutilivač, istočno od Vrapčića, a završava neposredno prije petlje Mostar Jug u blizini zračne luke Mostar.

Sadržaj se učitava...
Nakon petlje Mostar sjever, trasa se pruža prema naselju Suhi Do gdje je pomaknuta prema istoku („u brdo“), kako bi se izbjegle kuće, tvrde iz JP Autoceste FBiH.

Spoj sa Zračnom lukom Mostar


Nakon Suhog Dola, dionica ulazi u najduži tunel ove dionice, Oštri Rat (L=3.380 m) kojim skreće na jug
zaobilazeći sam grad Mostar. U predjelu istočno od naselja Luke izlazi iz tunela i obroncima iznad naselja pruža se na jug. Dosta izborani reljef u dijelu između Oštrog rata i Gnojnica prolazi se sa više manjih vijadukata i tunela. Područje naselja Kočine prolazi kroz tunel te nakon tunela Kočine trasa se spušta prema petlji Mostar jug.

Mostar sjever-Mostar jug gradilište


Dionica završava neposredno prije petlje Mostar jug, kojom se veže na magistralnu cestu M6.1 istočno od Zračne luke Mostar. Ova lokacija omogućuje direktnu vezu grada Mostara, aerodroma i zapadne Hercegovine preko planirane južne obilaznice grada na autocestu na Koridoru Vc.

Planirane i naplatne kućice


Na ovoj dionici ukupna dužina tunela je 8.110 m, a vijadukata 940 m. Trasa na dionici prolazi uglavnom
brdovitim i planinskim terenom sa značajnim prostornim ograničenjima, pa se duž trase izmjenjuju usjeci i nasipi sa većim brojem objekata. Dionica počinje na petlji Mostar sjever na stacionaži km 0+000, uključujući i dodatni pristupni put te kružni tok koji je planiran kao konekcija na magistralni put M17 u naselju Potoci. Petlja je položena na nasip i ima oblik trube. Petlja Mostar sjever je projektirana sa bočnom naplatnom stanicom.

Naplatna stanica Mostar sjever se sastoji od 8 naplatnih kabina i 9 prometnih traka, a ima prizemnu
konstrukciju - naplatnu kontrolnu zgradu i prolaz za velika vozila, natkriven parking za zaposlenike i objekt za napajanje električnom energijom. Dvocijevni tunel T1 sa po dvije kolovozne trake se nalazi na autocesti Koridora Vc, dionica Mostar sjever Mostar jug. Prema podacima navedenim u Izvođenju geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, ukupna dužina svake cijevi je L=500 m. 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.