Odlazak medicinara u Njemačku veći nego lani

Odlazak medicinara u Njemačku veći nego lani

Međutim, neosporno je da je riječ o tisućama osoba te da sve više svršenih osnovaca upisuje medicinsku školu koja im je potencijalna karta za odlazak, piše Večernji list BiH.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH preko svoje web-stranice obavijestila je kandidate koji se prijavljuju kao radnici za zdravstvenu njegu u Njemačkoj, preko programa zapošljavanja kod poznatog poslodavca, da će se od ovog mjeseca sve pristigle prijave slati u Njemačku svakih 15 dana, umjesto posljednjeg dana u mjesecu, kako je do sada bio slučaj.

Njemačkoj će do kraja ovog desetljeća u centrima za njegu nedostajati gotovo 220.000 kvalificiranih radnika. Zato je privlačenje radne snage u ovom sektoru postalo jedan od prioriteta njemačke vlade, koja preko raznih programa privlači radnike za rad u klinikama i centrima za njegu. Jedan od takvih uspješnih programa trenutačno se primjenjuje i u BiH.

Riječ je o "Triple Win" projektu koji provodi GIZ, njemačko društvo za međunarodnu suradnju, a projekt se realizira u suradnji s Agencijom za rad i zapošljavanje BiH te njemačkom Saveznom agencijom za rad. Od početka programa 2013. do danas preko programa zaposleno je 4427 osoba, a od tog broja, od početka ove godine do danas, zaposleno je 875 osoba.

Uvjeti za zapošljavanje još uvijek su završena srednja medicinska škola općeg smjera ili smjera pedijatrijske njege, znanje njemačkog jezika na razini B1 te položen stručni u BiH. Broj odlazaka u Njemačku u ovoj godini je nešto malo veći nego u prošloj, ali manji nego u odnosu na 2016.

Što se tiče uvjeta rada u Njemačkoj, međunarodnim dogovorom je regulirana minimalna plaća od 1900 eura bruto u prvoj godini rada, nakon čega kandidati imaju obvezu položiti stručni ispit za njegovatelja u Njemačkoj i tada prelaze u viši platni razred.

"U praksi i početne plaće rijetko su ispod 2000 eura. Radnici imaju uvjete kao i domaća radna snaga, svi eventualni prekovremeni sati, dežurstva i sl. se plaćaju, a često poslodavac ponudi i smještaj radniku u sklopu ustanove po puno nižoj cijeni od tržišne", kazao je za Buku Boris Pupić, stručni suradnik za informiranje Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema njegovim riječima, Agencija povremeno provjerava uvjete rada u SR Njemačkoj i do danas nisu imali slučajeva kršenja dogovora.

"Bilo je nekoliko slučajeva da radnici nisu bili zadovoljni uvjetima, ali su i oni nakon polaganja stručnog ispita u Njemačkoj promijenili radno mjesto. Ono čime su radnici najviše zadovoljni jesu plaća i plaćeni prekovremeni sati. Najveći problem za radnike predstavljaju cijene smještaja", kazao je Pupić.

Tragično je što Bosna i Hercegovina obrazuje mlade kadrove medicinske struke pa tako potpuno educiran kadar potom daruje državama poput Austrije i Njemačke.