Nove dozvole za proizvodnju struje u Čitluku, Čapljini, Prozoru i Širokom Brijegu

energija od sunca

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) tijekom četvrtka je održala 1. redovitu sjednicu u 2021. godini na kojoj je doneseno pet rješenja o izdavanju dozvola za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva: 'Solar Ustikolina' - vlasnik Hasib Duranović iz Foče, kojemu je izmijenjena i dopunjena postojeća dozvola, zatim 'Gold energy' d.o.o. Gradačac, MM 'Kalesić' d.o.o. Živinice, 'Eco shine' vlasnik Lana Knezović iz Čapljine i 'Alpina - komerc' d.o.o. Široki Brijeg.

Dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE dobili su 'Šoša' d.o.o. Čitluk i 'Jelen - Klanac' d.o.o. Prozor-Rama. Donesen je Zaključak o spajanju predmeta u postupku izdavanja dozvole za proizvodnju električne energije za podnositelja zahtjeva 'Romić' vlasnik Ivan Romić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, te je usvojen i nacrt dozvole.

Osim toga, u postupak opće rasprave upućena su još četiri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva 'Praha' d.o.o. Žepče, i to u postupku obnove postojeće dozvole, OD SE Solar 1-2, Hadžići, vlasnik Mirsad Hrbat iz Sarajeva, 'Judik' d.o.o. Neum i 'Polaritet' d.o.o. iz Mostara.

Na sjednici je usvojeno i sedam nacrta dozvola za rad za proizvodnju za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelje zahtjeva: 'Lazine' vlasnik Pero Borovac iz Čapljine, 'Babić-Commerce' d.o.o. Prozor-Rama, za dvije solarne fotonaponske elektrane na području općine Prozor-Rama i 'S elektro' d.o.o. Bosanski Petrovac za četiri solarne fotonaponske elektrane na području općine Bosanski Petrovac.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici ferk.ba, gdje se mogu informirati o načinu sudjelovanja u općim raspravama. Također, donesena su dva rješenja po žalbama kupaca na akte koje je donijelo J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.